Ziekteverzuim

We zien dat het ongeoorloofd verzuim afneemt en plaats maakt voor geoorloofd verzuim, in de vorm van ziekteverzuim. Studenten melden zich steeds vaker ziek, terwijl deze ziekmeldingen niet altijd een medische oorzaak hebben. We zetten ons vanuit het VSV programma in op deze vorm van verzuim, door binnen de scholen op verschillende manieren extra inzet te plegen en aan te sluiten bij de M@ZL methodiek van de GGD. Ons doel is een integrale aanpak van schoolverzuim zodat de drempel om je ziek te melden hoger wordt, en dat jongeren merken dat ze gemist worden als ze er niet zijn. In schooljaar 2017-2018 richtten de plannen zich op het mbo. Vanaf 2018-2019 onderzoeken we hoe we grip kunnen krijgen op ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs.

 

 

Rond de aanpak van ziekteverzuim is een regionale werkgroep ingericht. Vanuit die werkgroep loper er onder andere pilots bij twee mbo-opleidingen om ziekteverzuim te verminderen.