Verzuim in het MBO

 

Verzuim in het mbo is vaak een voorbode van uitval. Daarom zetten wij regionaal stevig in op het terugdringen van verzuim. Een systeem van signalering, registratie en monitoring in het mbo maakt verzuim inzichtelijk en ondersteunt professionals in de school om verzuim tijdig aan te pakken. Korte lijnen is daarbij het uitgangspunt en daarom werken de leerplichtambtenaar en RMC trajectbegeleiders steeds vaker dicht op de schoolorganisatie.

Bij de aanpak van verzuim gelden heldere afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van school en de leerplichtambtenaar en de RMC trajectbegeleider. Afstemming is belangrijk voor een prettige en effectieve samenwerking ten behoeve van de student. Bij de aanpak van verzuim maken wij onderscheid tussen jongeren tot 18 jaar en jongeren van 18 jaar en ouder.

 

Wanneer meldt een school ongeoorloofd verzuim?

In de regio Eem hebben mbo’s en gemeenten afgesproken dat voor alle leerlingen (18- en 18+) verzuim van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier lesweken ongeoorloofd is en dus gemeld moet worden via DUO. Een periode van vier opeenvolgende lesweken begint te tellen vanaf het eerste moment van afwezigheid van een leerling, op welke dag van de week dan ook. Voor jongeren ouder dan 18 zonder startkwalificatie geldt volgens de RMC regelgeving een termijn van vier weken aaneengesloten ongeoorloofde afwezigheid of een door het bevoegd gezag nader te bepalen kortere periode. Alle informatie over het melden van verzuim vindt u op de website van DUO.

 

De leerplichtambtenaar en RMC trajectbegeleider doen er alles aan om meldingen goed op te pakken. Als een school aangeeft dat er actie gewenst is, nemen de leerplichtambtenaar en RMC trajectbegeleider contact op met de jongere en leiden zij hem of haar zo snel mogelijk terug naar school, of in samenwerking met het Jongerenloket naar werk. Op de website van RMC en Jongerenloket vindt u meer informatie over de dienstverlening en contactgegevens van RMC.

Contactgegevens van de leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders in de regio Eem en Vallei vindt u hier.

 

Inzicht in de aanpak verzuim 18-

Over de aanpak van verzuim door jongeren onder de achttien en de samenwerking tussen MBO's en leerplichtambtenaren zijn afspraken gemaakt. De samenwerkingsafspraken vindt u hier. In dit document staat ook een handige checklist voor het melden van verzuim.

 

Verzuim extra onder de aandacht brengen?

Je wordt gemist als je er niet bent! Dat is de boodschap van dit korte filmpje, gericht op bewustwording bij studenten op het mbo. In het filmpje komen een aantal bekende mensen aan het woord over het belang van naar school gaan. Het filmpje is te gebruiken in voorlichtingen aan eerstejaars mbo studenten. Leerplicht, RMC en GGD denken graag mee over het vormgeven van voorlichtingen in de klas. 

verzuim 2