Verzuim

verzuim 1

 

Jongeren gaan om verschillende redenen soms niet naar school. Als er geen gegronde reden is, vinden wij verzuim zorgwekkend. Want verzuim kan een voorbode zijn van uitval. Om verzuim te voorkomen is aandacht voor studenten en binding met de school essentieel. Een leerling wil gezien worden. Daarom vinden wij het belangrijk om stevig in de te zetten op het voorkomen van alle soorten van verzuim, zowel in het voortgezet onderwijs (vo) als in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 

Via de knoppen in het submenu vindt u meer informatie over onze afspraken met betrekking tot het melden van verzuim en de aanpak van verzuim in het mbo. Daarnaast gaan wij in op de plannen voor het terugdringen van ziekteverzuim.

 

Contactpersoon: Anita van Griethuijsen, leerplichtambtenaar gemeente Amersfoort.