Specifieke aanpak VSV in MBO

Voortijdig schoolverlaten vindt met name plaats als leerlingen zonder startkwalificatie ouder dan 18 jaar zijn, voor hen geldt dan geen leer- of kwalificatieplicht meer.

 

Met de VSV maatregel – specifieke aanpak VSV in MBO -  willen we het eigen VSV beleid van de MBO instellingen in onze regio versterken. De maatregel is beperkt qua budget. De aanpak van VSV in het MBO is sinds 2015 onderdeel van de kwaliteitsafspraken / kwaliteitsagenda's binnen het MBO.

De MBO instellingen kunnen binnen de maatregel - specifieke aanpak VSV in MBO - kiezen voor cofinanciering van één of enkele van hun activiteiten ter voorkoming van VSV (of ter bevordering van studentsucces) door het regionale VSV programma Eem.

De volgende VSV activiteiten/projecten ontvangen in 2019 en 2020 (co)financiering uit het regionale VSV programma:

 

 

ROC Midden Nederland:

  • peermentoring, ouderejaars studenten die zijn opgeleid als Junior Praktijkopleider, begeleiden eerstejaars studenten tijdens hun stage binnen het Business & Administration College, het MID College en de brede opleiding Servicemedewerker MBO niveau 2. Dit in aanvulling op de studentcoach (loopbaanbegeleider);
  • extra taalondersteuning voor studenten met een grote taalachterstand.

 MBO Amersfoort:

  • I4U (heroriëntatieprogramma) en Stage-vaardig, naar meer samenhang en maatwerk;
  • het financieel spreekuur;

 Hoornbeeck College (MBO):

  • Uitvoering actieplan Aanpak Verzuim en VSV 'de ketting is zo sterk als de zwakste schakel'. 

Aeres MBO:

  • Uitvoering projectplan Aanpak VSV Aeres MBO, regio Eem

 

Kennisuitwisseling tussen de regionale VSV partners over de aanpak van VSV binnen deze maatregel wordt georganiseerd via een regionale conferentie begin 2020.

 

 

Contactpersonen:

Marleen Bovee  ROC Midden Nederland    
Rieneke Schinkel MBO Amersfoort   
Ben van der Starre  Hoornbeeck College