Specifieke aanpak VSV in MBO

Voortijdig schoolverlaten vindt met name plaats als leerlingen zonder startkwalificatie ouder dan 18 jaar zijn, voor hen geldt dan geen leer- of kwalificatieplicht meer.

 

Met de VSV maatregel – specifieke aanpak VSV in MBO -  willen we het eigen VSV beleid van de MBO instellingen in onze regio versterken. De maatregel is beperkt qua budget. De aanpak van VSV in het MBO is sinds 2015 onderdeel van de kwaliteitsafspraken en de kwaliteitsplannen binnen het MBO.

De MBO instellingen kunnen binnen deze maatregel kiezen voor cofinanciering van één of enkele van hun VSV activiteiten door het regionale VSV programma Eem.

De volgende VSV activiteiten/projecten ontvangen in 2017 (co)financiering uit het regionale VSV programma:

 

ROC Midden Nederland:

  • aanpak Verzuim binnen het Welzijn College;
  • aanpak verzuim binnen het Business & Administration College;
  • Junior Praktijkopleider, binnen het Business & Administration college.

 MBO Amersfoort:

  • leerlingbegeleiding m.b.v. E-support;
  • het financieel spreekuur;
  • peercoaching van anderstalige Entree leerlingen door studenten ‘Welzijn”.

 Hoornbeeck College (MBO):

  • Uitvoering actieplan ‘de ketting is zo sterk als de zwakste schakel’.


Contactpersonen:

Marleen Bovee  ROC Midden Nederland    
Rieneke Schinkel MBO Amersfoort   
Ben van der Starre  Hoornbeeck College