RMC / Leerplicht / Jongerenloket

• Het werkgebied van RMC Eem betreft de 8 gemeenten van RMC subregio Eem.
• Elke regiogemeente kent een eigen lokale afdeling leerplicht.
• Het werkgebied van het jongerenloket Amersfoort (Werk & inkomen) betreft de 7 gemeenten van arbeidsmarktregio Amersfoort.

 

Sinds najaar 2016 zijn RMC Eem, leerplicht Amersfoort en het jongerenloket regio Amersfoort, in één team samen gaan werken.

 

Contactpersoon en teamleider is de RMC coördinator dhr. Klaas Gerber.  

 

Voor alle medewerkers bij RMC en leerplicht in de regio Eem, zie in het submenu Verzuim:  aanpak verzuim in het MBO.

 

De uitvoering van RMC trajectbegeleiding werd tot 2016 door de gemeente Amersfoort uitbesteed aan de stichting SOVEE.
Aansluitend bij veranderend landelijk beleid t.a.v. Passend Onderwijs, Jeugdhulpverlening, Aanpak Jeugdwerkloosheid en Aanpak VSV, is de gemeente Amersfoort vanaf 2016 de hele RMC functie zelf gaan uitvoeren.

 

Zie ook: website van RMC/Jongerenloket.