Speciale VSV opgaven

Speciale VSV-opgaven

Binnen deze programmalijn kunnen speciale VSV-opgaven opgepakt worden.

Een speciale opgave die in 23-24 in de regio Eem van start gaat is het ‘Mbo-talentprogramma voor havisten‘.

Meer havo- en vwo-leerlingen stappen over naar het mbo. Havo- en vwo-leerlingen hebben geen diploma nodig om naar het mbo te mogen; een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo is voldoende. Leerlingen van een aantal scholen in de regio Amersfoort die vastlopen in de bovenbouw van de havo kunnen vanaf april starten met het mbo-talentprogramma voor havisten bij ROC Midden Nederland. Hierin staan persoonlijke ontwikkeling en oriëntatie op het mbo centraal.

Het doel is een passende vervolgstap maken!

Contactpersoon:
Mireille Aalfs; projectleider, ROC Midden Nederland