Organisatie regionaal VSV programma

210907 organisatieschema

Zie het organisatieschema. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Klik hier voor de bemensing van de verschillende groepen.

 

Het programma kent diverse deelprojecten en wordt begeleid door twee programmaregisseurs; mw. Hester van der Kuur namens de VSV contactgemeente en dhr. André Ubels namens de VSV contactschool.

 

Deelnemende onderwijsorganisaties:

Voortgezet onderwijs

- Meerwegen Scholengroep;

- Onderwijsgroep Amersfoort;

- Meridiaan College;

- Gereformeerde Scholengemeenschap Guido;

- Christelijk voortgezet onderwijs Baarn / Soest;

- Van Lodenstein College;

- De Meerwaarde;

- Johannes Fontanus College;

- Aeres VMBO Nijkerk;

- Wellantcollege.

 

Middelbaar beroepsonderwijs

- MBO Amersfoort; 

- ROC Midden Nederland;

- Hoornbeeck College;

- Aeres MBO.