MBO oriëntatiedagen

De MBO oriëntatiedagen 2018-2019 gaan weer van start!. Voor de negende keer georganiseerd via Zoek Jouw MBO. Via de website kunnen 3e en 4e jaars VMBO leerlingen (en ook andere potentiële studenten) zich oriënteren op de branches binnen het MBO door middel van tekst, afbeeldingen en beroepenfilms.

 

Daarbij bieden ROC’s, AOC’s en vakscholen in en buiten de regio oriëntatieworkshops en voorlichtingen aan waarvoor leerlingen zich via zoekjouwmbo.nl en/of mijn.intergrip.nl kunnen aanmelden.

 

MBO instellingen die workshops en voorlichtingen aanbieden voor leerlingen en studenten uit regio Eemland zijn: ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Aeres MBO Barneveld, Aeres MBO Nijkerk, Aeres MBO Ede, MBO Utrecht, Wellantcollege, Nimeto en Grafisch Lyceum Utrecht.

De website zoekjouwmbo.nl stroomlijnt alle informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen.

 

ZJMBO voorbeeld 16 17

 

Data 2018-2019
In 2018-2019 worden de LOB-activiteiten afgetrapt door de voorlichtingsdag beroepsonderwijs op 6 november. Hier kunnen tweede en derdejaars vmbo leerlingen domeinbrede voorlichtingen volgen. 

Daarna kunnen VO leerlingen en MBO studeren deelnemen aan oriëntatieworkshops over branches en opleidingen. Deze oriëntatieworkshops  worden aangeboden op 13 december, 24 januari, 7 maart en 28 maart. Elke keer van 14.00 - 16.00 uur op locatie van de MBO instelling. 

 

Voor de echte opleiding- en school vergelijking hebben alle MBO instellen opendagen. 

 

Met de dervisiteit aan activiteiten hopen de MBO instellingen leerlingen en studenten een goed opleidings- en beroepsbeeld mee te geven.