MBO oriëntatiedagen

We kijken terug op drie mooie mbo oriëntatiedagen in 2019-2020. Voor de tiende keer georganiseerd via Zoek Jouw MBO. De 4de dag is geannuleerd i.v.m. de Corona-aanpak. Via de website kunnen 3e en 4e jaars VMBO leerlingen (en ook andere potentiële studenten) zich oriënteren op de branches binnen het MBO door middel van tekst, afbeeldingen en beroepenfilms.

 

Daarbij bieden ROC’s, AOC’s en vakscholen in en buiten de regio oriëntatieworkshops en voorlichtingen aan waarvoor leerlingen zich via zoekjouwmbo.nl en/of mijn.intergrip.nl kunnen aanmelden.

 

MBO instellingen die workshops en voorlichtingen aanbieden voor leerlingen en studenten uit regio Eemland zijn: ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Aeres MBO Barneveld, Aeres MBO Nijkerk, Aeres MBO Ede, MBO Utrecht, Wellantcollege, Nimeto en Grafisch Lyceum Utrecht.

De website zoekjouwmbo.nl stroomlijnt alle informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen.

 

ZJMBO voorbeeld 16 17

 

Data 2019-2020
In 2019-2020 worden de LOB-activiteiten afgetrapt door de voorlichtingsdag beroepsonderwijs op 14 november. Hier kunnen tweede en derdejaars vmbo leerlingen domeinbrede voorlichtingen volgen. 

Daarna kunnen VO leerlingen en MBO studeren deelnemen aan oriëntatieworkshops over branches en opleidingen. Deze oriëntatieworkshops  worden in de regio Eemland aangeboden op 12 december, 30 januari, 5 maart en 19 maart. Elke keer van 14.00 - 16.00 uur op locatie van de MBO instelling. 

Leerlingen kunnen ook deelnemen aan de oriëntatieworkshops in de regio Utrecht. Deze data zijn 11-15 november, 9-13 december, 10-14 februari en 02-06 maart. 

Hiernaast organiseren alle MBO instellingen open dagen. 

 

Met de oriëntatieworkshops hopen de mbo-scholen leerlingen en studenten een goed opleidings- en beroepsbeeld mee te geven.