Het regionaal online loopbaandossier VMBO

ZoekjouwloopbaanNu inzetbaar voor vmbo, havo en vwo leerjaar 1 t/m 6 en in ieder geval het eerste jaar MBO!

 

In voorjaar 2016 kreeg de regionale taakgroep Aansluiting VO-MBO ‘groen licht’ voor het ontwikkelen van een regionaal online loopbaandossier.

De 9 scholen uit regio Eemland die in 2018-2019 werken met 'Zoek Jouw Loopbaan - Eemland' zijn; Het Element locatie Kaliumweg, 't Hooghe Landt, Het Element locatie Hooglandseweg-noord, Het nieuwe Eemland, 't Atrium, VMBO Trivium College, Vathorst College, Guido VMBO Amersfoort en Wellant college VMBO Amersfoort. Een voorbeeld van het loopbaandossier zodat leerlingen dit maken is hier te vinden (link).

 

Instructie video's en proceshandleiding 

Voor de gebruikers zijn instructie video's gemaakt per onderdeel van het instrument. Zowel vanuit de VO-gebruiker als de leerling. Deze video's zijn te vinden op ons Aanpak VSV Eemland - YOUTUBE kanaal (link). Tevens is er een Linkedin-groep 'zoekjouwloopbaan' (link) om met collega's ideeën uit te wisselen. 

Voor gebruikers heeft de projectleider een proces handleiding gemaakt waar precies alle stappen binnen de diverse processen in staan. De proceshandleiding is hier te downloaden (link)

Ook meedoen?

Zoekjouwloopbaan - Eemland is gebruiksklaar en wordt al door 12 scholen in de regio gebruikt. Het systeem wordt ontwikkeld in samenwerking met Intergrip BV. De ontwikkeling wordt mede bekostigd uit onze regionale VSV subsidie. Scholen die ook willen werken met Zoekjouwloopbaan - Eemland, kunnen direct contact opnemen met de projectleider: Daniël Kers.

 

 

 

Achtergrond informatie

De werkgroep ‘Loopbaandossier’ heeft in 16/17 een uitgebreide verkenning gedaan naar:

 • welke wensen er zijn bij VO en MBO t.a.v. dit dossier;
 • waar het loopbaandossier aan moet voldoen, om aan te sluiten bij recente inzichten t.a.v. loopbaanleren en bij de eisen die aan het dossier worden gesteld in het nieuwe VMBO;
 • wat er m.b.t. het loopbaandossier VMBO op de markt is en wordt ontwikkeld binnen diverse LOB methodes.

Het regionaal loopbaandossier:

 • helpt leerlingen hun loopbaancompetenties en – vaardigheden te ontwikkelen;
 • geeft inzicht in de voortgang van deze ontwikkeling;
 • is een dossier waarmee leerlingen zichzelf kunnen presenteren en waarmee zij een volgende stap in hun loopbaan onderbouwen.


De belangrijkste uitgangspunten voor het regionaal loopbaandossier Eem zijn;

 • de vaak buitenschoolse beroeps- en oriëntatie ervaringen van de leerlingen zoals een oriëntatiestage, een bedrijfsbezoek, een speeddate met een beroepsbeoefenaar, een oriëntatieworkshop of meeloopdag;
 • de loopbaangesprekken die de leerlingen voeren met hun coach (mentor) op basis van deze ervaringen;
 • de kerncyclus van vooruitkijken – plannen - ervaren/doen – terugkijken (in gesprek met je loopbaancoach);
 • de ontwikkeling van de 5 loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Hiermee sluit het regionaal loopbaandossier Eem aan bij de vernieuwde programma’s in het VMBO, waarin loopbaanleren een centrale plek heeft gekregen.


Verdere uitgangspunten zijn:

 • de leerling is eigenaar van het loopbaandossier;
 • het systeem sluit aan bij regionaal veel gebruikte oriëntatie activiteiten die via ‘zoekjouwmbo’ en ‘zoekjouwberoep’ worden georganiseerd;
 • het is een school-eigen systeem, waarin elke school zelf keuzes kan maken t.a.v. het toevoegen van de uitkomsten van eigen LOB opdrachten / methodes;
 • in het systeem legt de leerling zijn stappen in zijn loopbaanontwikkeling vast, hij bouwt zijn loopbaandossier op;
 • het systeem levert een door de leerling gemaakt loopbaandossier(pdf document) op dat gebruikt wordt bij de overstap naar het vervolgonderwijs (MBO);
 • het loopbaandossier VMBO gaat net als het doorstroomdossier (DDD) mee naar het MBO;
 • het is een online systeem dat tenminste beschikbaar blijft tot en met het eerste jaar MBO;
 • regionaal ontwikkelde LOB opdrachten (door VO en MBO) kunnen via het systeem beschikbaar gesteld worden.

Met name met de 4 laatst genoemde uitgangspunten wil het regionaal loopbaandossier Eem zich sterk onderscheiden van andere LOB methodes / -dossiers.