Zoekjouwloopbaan

Logo hogeresolutie transparantWaarom doen we wat we doen?

We vinden het belangrijk dat leerlingen van vmbo, havo, vwo én studenten in het mbo vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen nu en in de toekomst passende stappen te kunnen zetten in hun loopbaan. Scholen in onze regio hadden behoefte aan een digitaal systeem die dit mogelijk maakt door activiteiten, loopbaangesprekken, het loopbaandossier en overdracht met elkaar te verbinden.

 

Hoe pakken we dit aan?

Eind 2016 heeft de Taakgroep LOB en Aansluiting vo-mbo Zoekjouwloopbaan ontwikkeld en in schooljaar ’17-’18 laten bouwen door Intergrip BV. De ontwikkeling wordt mede bekostigd uit onze regionale VSV subsidie. Zoekjouwloopbaan is een werkomgeving waarin leerlingen werken aan hun loopbaanvaardigheden door systematisch om te gaan met vooruitkijken, activiteiten ondernemen, opdrachten maken, terugkijken op de ervaringen, loopbaangesprekken voeren en de ontdekkingen vastleggen in het loopbaandossier. Met dit loopbaandossier laat de leerling zien waar hij staat in zijn loopbaanontwikkeling. Wat hij heeft gedaan om tot deze keuzes te komen en welke passende stappen hij wil zetten in zijn loopbaan.

 

De eerste pilotgroep is in ’17-’18 gestart met de LOB-werkomgeving en ’18-‘19 is het eerste jaar dat zoekjouwloopbaan door scholen in de regio Eemland wordt gebruikt evenals door andere scholen in het land. De scholen uit regio Eemland die met zoekjouwloopbaan werken zijn; 't Hooghe Landt, Het Nieuwe Eemland, 't Atrium, Vmbo Trivium College, Vathorst College, Guido vmbo Amersfoort en Wellantcollege vmbo Amersfoort. Een voorbeeld van het loopbaandossier zoals leerlingen dit maken is hier te vinden.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met de projectleider:  Daniël Kers.