Zoekjouwberoep.nl

sterk systeem voor organiseren van buitenschoolse LOB ervaringen!

Voor het proces van loopbaanoriëntatie en contextrijke vaklessen is het van groot belang dat leerlingen de werkelijkheid van de beroepswereld gaan ervaren. Een rijke bron van beroepsprofessionals is meestal te vinden in het eigen schoolnetwerk. Het schoolnetwerk bestaat uit ouders, oud-leerlingen, bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. De digitale omgeving Zoekjouwberoep.nl kan als spil dienen binnen dit complexe relatienetwerk.

 

Communicatie- en relatiebeheer met ouders, beroepsprofessionals en oud-leerlingen.

Zoekjouwberoep kan hét communicatie- en relatieplatform zijn voor elke VO-school die inzet op de oriënterende, buitenschoolse, LOB-activiteiten. Van leerjaar 1 VMBO t/m 6 VWO. Zoekjouwberoep kan werken met een al bestaande database binnen uw school en tevens zelf een database opbouwen. Door te communiceren met zoekjouwberoep houdt de school de lijntjes kort en het contact warm. Dit systeem is daarom ook zeer geschikt voor het versterken van ouderbetrokkenheid of betrokkenheid van oud-leerlingen.

 

Diverse mogelijkheden


Met Zoekjouwberoep kunt u vier activiteit-typen relatief gemakkelijk organiseren en overzien.

 

Snuffelstage

Maatschappelijke stage

De leerling zoekt zelf of vanuit een database een beroepsprofessional om een of meerdere dagen bij mee te lopen om het beroep te ervaren. Belangrijkste doel: het tot stand komen van een stageovereenkomst tussen leerling, de beroepsprofessional en de school.

De leerling zet zich in voor de maatschappij bij een instelling naar keuze. De leerling houdt hiervan een urenregistratie en logboek bij.
Belangrijkste doel: Het bijhouden van de gemaakte uren in een logboek en de overeenkomsten met meerdere beroepsprofessionals.
 

Speeddate

Bedrijfsbezoek

De leerlingen ontmoeten in verschillende rondes een aantal beroepsprofessionals. Hierbij leren ze over beroepen en opleidingen.
Belangrijkste doel: dat leerlingen zich kunnen inschrijven bij een van de beroepsprofessionals in het aanbod. Het systeem genereert een automatische ronde-indeling voor de speeddate.

Een groep leerlingen bezoekt een beroepsprofessional binnen een bedrijf/instelling, om zo meer over de beroepen binnen het bedrijf te leren.
Belangrijkste doel: dat leerlingen zich kunnen inschrijven bij beroepsprofessionals / bedrijven in het aanbod. Het systeem genereert een overzicht van de aanmeldingen per beroepsprofessional / bedrijf.

 

 ZJBeroep Waldheim mavo

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleiding:

Daniël Kers