Monitor Uitschrijving en Switch (U&S) in het eerste jaar MBO

Goede bron voor het evalueren van uw LOB beleid!

Elk jaar in februari ontvangen management / decanen / en LOB coaches in het regionaal VO en MBO de offline rapportage van de regionale monitor U&S in het 1e jaar MBO.


De U&S resultaten zijn een indicator voor de kwaliteit van LOB en de aansluiting VO-MBO.
In de offline rapportage vindt u o.a. de kerngegevens U&S per VO school en MBO instelling en kerngegevens U&S onder ongediplomeerde uitstroom VMBO en uitstroom HAVO.

 

Naast de offline rapportage, is er ook de online rapportage.
Met behulp van de gegevens in de online monitor kunt u contact opnemen met uw ex-leerlingen die geswitcht of uitgeschreven zijn. U heeft zo de unieke gelegenheid om de door uw school geboden loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) heel concreet te evalueren.

 

In najaar 2020 zijn in het VO de kwaliteits-agenda-LOB en in het MBO de ambitie-agenda LOB  opnieuw vastgesteld.Hierop aansluitend, levert de monitor U&S goede gegevens voor het verder verbeteren van uw LOB beleid en uitvoering.

 

Door verschuivende prioriteiten als gevolg van de coronacrisis is er geen monitor U&S uitgevoerd voor het 1e jaar MBO 19/20. Over schooljaar 20/21 zal dit wel weer gebeuren.

 

Het regionaal gemiddelde percentage Uitschrijving & Switch na het eerste jaar MBO was in schooljaar 18/19: 17,2% (7,3% switch en 9,9% uitschrijving).

 

De resultaten per school wijken natuurlijk af van dit gemiddelde.
• U&S percentages per VMBO school variëren van 15 tot 35%
• U&S percentages per MBO instelling variëren van 10 tot 20%
• U&S percentages per MBO afdeling variëren van 0 tot 40%.

 

Aanpak VSV Eemland voert elk jaar LOB gesprekken ‘op maat’ met scholen met opvallende U&S resultaten.

 

Minder U&S onder leerlingen die zich tijdig aanmelden bij het MBO

De resultaten van de regionale monitor U&S gerelateerd aan datum van aanmelding bij het MBO, zijn duidelijk. Het U&S percentage is:
• ongeveer 15% onder de leerlingen die zich voor 1 april aanmeldden bij het MBO;
• ongeveer 17% % onder de leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 april en 1 juli;
• ongeveer 50% onder de leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 juli en 1 september.

 

Binnen ons regionale VSV programma sturen we al lange tijd op aanmelden bij het MBO voor 1 april. Vanaf 2018 is aanmelden bij het MBO voor 1 april ook landelijk OCW beleid.

 

De regionale monitor U&S kan tot stand komen door de goede samenwerking tussen alle scholen voor VO en MBO binnen Aanpak VSV Eemland.