Monitor Uitschrijving en Switch (U&S) in het eerste jaar MBO

Goede bron voor het evalueren van uw LOB beleid!

Begin februari ontvingen management / decanen / en LOB coaches in het regionaal VO en MBO de offline rapportage van de regionale monitor Uitschrijving&Switch in het 1e jaar MBO 16/17.

 

De monitor Uitschrijving&Switch is nu 5 jaar in onze regio in gebruik.
De U&S resultaten zijn een indicator voor de kwaliteit van LOB en de aansluiting VO-MBO.
In de offline rapportage vindt u o.a. de kerngegevens U&S per VO school en MBO instelling en kerngegevens U&S onder ongediplomeerde uitstroom VMBO en uitstroom HAVO.

 

Naast de offline rapportage, is er ook de online rapportage.
Hier de linken naar de instructies voor het gebruik van de online monitor: instructie VO en instructie MBO.
Met behulp van de gegevens in de online monitor kunt u contact opnemen met uw ex-leerlingen die geswitcht of uitgeschreven zijn. U heeft zo de unieke gelegenheid om de door uw school geboden loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) heel concreet te evalueren.

 

In november 2017 is in het VO de kwaliteits-agenda-LOB vastgesteld en in het MBO de ambitie-agenda LOB. Hierop aansluitend, levert de monitor U&S goede gegevens voor het verder verbeteren van uw LOB beleid en uitvoering.

 

De regionale monitor U&S kon weer tot stand komen door de goede samenwerking tussen alle scholen voor VO en MBO binnen Aanpak VSV Eemland.

 

Gemiddeld U&S percentage in het 1e jaar MBO 16/17 hoger dan in schooljaar 15/16, maar gelukkig lager dan in schooljaar 14/15
Het regionaal gemiddelde percentage Uitschrijving & Switch (U&S) in (of vlak na) het eerste jaar MBO is:
schooljaar 16/17: 18,3%
schooljaar 15/16: 17,1%
schooljaar 14/15: 19,8%

 

Daarbij zijn natuurlijk de resultaten per school verschillend. De resultaten van de monitor U&S 2017 zijn aan de orde gekomen op de regionale miniconferentie Aansluiting VO-MBO op do.mi. 12 april 2018.
Daarnaast zijn er vanuit Aanpak VSV Eemland LOB gesprekken ‘op maat’ gevoerd met scholen met opvallende U&S resultaten.

 

Veel minder U&S onder leerlingen die zich tijdig aanmelden bij het MBO!
De resultaten van de regionale monitor U&S, gerelateerd aan datum van aanmelding bij de MBO instellingen die aan deze monitor deelnemen, spreken voor zich. Het U&S percentage is:
• 14,5 % onder de 1653 leerlingen die zich voor 1 april aanmeldden bij het MBO;
• 28,1 % onder de 357 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 april en 1 juli;
• 52,8 % onder de 174 leerlingen die zich aanmeldden tussen 1 juli en 1 september.