LOBeemland.nl

In dit corona schooljaar 2020-2021 kunnen veel oriëntatiemogelijkheden op locatie van de MBO-instellingen niet doorgaan. De regionale MBO-oriëntatiemiddagen en de Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs voor 3e jaars VMBO-leerlingen, kunnen dit jaar daarom niet zo plaatsvinden als we gewend waren. Om leerlingen en scholen tegemoet te komen hebben we de regionale LOB-website LOBeemland.nl ontwikkeld. Op de website LOBeemland.nl vindt u informatie over regionale LOB-activiteiten voor VMBO-leerlingen. De website richt zich om te beginnen op leerlingen, maar daarnaast ook op leerlingbegeleiders in het VMBO en op organisaties en bedrijven die samen met ons de regionale LOB-activiteiten mogelijk maken. 

 LOB Eemland nl transparant

 

De website www.LOBeemland.nl biedt uitgebreide MBO-oriëntatie mogelijkheden
In de website zijn de links naar de online oriëntatiemogelijkheden van alle regionale MBO-instellingen opgenomen. De website is hiermee een mooi startpunt voor VMBO-leerlingen in hun zoektocht naar een vervolgopleiding. De Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs is i.s.m. de decanenkring Eemland dit jaar omgezet naar de MBO-online-oriëntatie-maand. Het online voorlichtingsmateriaal van de mbo-scholen in de regio is beschikbaar op LOBeemland.nl. Per mbo-profiel en mbo-richting is te zien welke opleidingen er in de regio worden aangeboden en bij welke mbo-scholen je deze opleidingen kunt volgen. 

Verder in de website informatie voor leerlingen over twee nieuwe regionale LOB-activiteiten die dit schooljaar starten: de LOB-bedrijfsbezoeken en de Loopbaanevenementen.

 

LOB-bedrijfsbezoeken
Voor vmbo-leerlingen in de regio organiseren we (online) LOB-bedrijfsbezoeken. Hiermee willen we de leerlingen beter zicht geven op de wereld van werk. Op 11 februari hebben de leerlingen kennis kunnen maken met de wereld van Bouw en Elektrotechniek. Op 15 april brengen we Zorg & Welzijn onder de aandacht. In juni gaat het online LOB-bezoek over Media & ICT.  Voor de leerlingen is een compleet lespakket beschikbaar waarmee ze zich kunnen voorbereiden op de activiteit en na afloop kunnen terugkijken op de ervaring. 

 

Loopbaanevenementen
Op 18 februari en 24 juni 2021 organiseren we online loopbaanevenementen met een aantal deelnemende VMBO-scholen. Leerlingen van de deelnemende scholen kunnen – samen met hun ouders – deelnemen aan voorlichtingen door beroepsprofessionals uit diverse branches. Door dit samen met meerdere scholen te organiseren kunnen de leerlingen kennis maken met een breed scala aan beroepen. Hierdoor krijgen ze een beter beeld van de beroepen, de werkvelden en de loopbaanroutes om tot die beroepen te komen. De deelnemende scholen werken met een compleet lespakket waarmee de leerlingen zich voorbereiden op de activiteit en terugkijken op de ervaring.