Doorstroommonitor VMBO - vervolgonderwijs

De overstap van VMBO naar MBO is een bekend risicovol moment wat betreft voortijdig schoolverlaten. Vanaf 2010 wordt door de samenwerkende VO en MBO scholen in Eemland met succes een online registratiesysteem ingezet, waarmee alle leerlingen gevolgd worden. Mede door het gebruik van deze doorstroommonitor is voortijdige schooluitval bij de overstap van gediplomeerde VMBO-ers naar het MBO sinds 2009 in deze regio met 50% verminderd.

 

Decanen voeren (zo veel mogelijk voor 1 april) de gegevens van hun 4e jaars VMBO leerlingen in met hun keuze voor vervolgonderwijs. Via wekelijkse (en van sommige mbo-instellingen dagelijkse) mbo-checks wordt in de doorstroommonitor voor het VO zichtbaar welke leerlingen al aangemeld of ingeschreven zijn bij een vervolgopleiding. Decanen en mentoren (en eventueel ook de afdeling leerplicht/RMC van de gemeente) kunnen gericht en in een vroeg stadium extra begeleiding geven aan leerlingen die dat nodig hebben.

 

Het is voor decanen ook mogelijk om leerlingen van havo/vwo en vmbo 3 die willen overstappen naar het MBO in dit systeem onder te brengen.

 

Elk jaar worden de gegevens van de overstap samengebracht in een rapportage. In dit boek is per VO school weergegeven voor welke vervolgschool de 4e jaars VMBO leerlingen kozen (per 1 april/mei) en bij welke school de leerlingen per 1 oktober zijn ingeschreven.

De rapportage 2020 is begin maart 2021 naar elke VO school en naar de MBO-instellingen in de regio Eemland verstuurd.