Doorstroomdossier

Het doorstroomdossier wordt gebruikt bij de overstap van VO naar MBO. Hierin wordt informatie over schoolloopbaan, motivatie en aandachtspunten bij begeleiding overgedragen aan het MBO.

Het doorstroomdossier wordt volledig online ingevuld en verstuurd naar het mbo. Het is hierdoor nog vaker tijdig beschikbaar bij de instroomprocedure op het mbo. Het online doorstroomdossier wordt in de regio Eemland door MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College gebruikt. Het Hoornbeeck College heeft een eigen variant dat gekoppeld is aan de aanmelding. In de regio Utrecht wordt het online doorstroomdossier door alle mbo-instellingen gebruikt.

 

2019 DDD

 

Vierde jaars vmbo-leerlingen in onze regio kunnen met hun VO leerlingnummer een account aanmaken. Zij vullen online via www.digitaaldoorstroomdossier.nl of via www.mijn.intergrip.nl het eerste gedeelte van het dossier in. Het tweede gedeelte wordt ingevuld door de mentor/decaan van de leerling. Indien nodig kan de mentor hier aangeven dat er een warme overdracht nodig is.
Nadat de leerling en de ouders akkoord hebben gegeven op het deel van de mentor, wordt het dossier online verstuurd naar de deelnemende MBO’s. Samen met het aanmeldformulier vormt het doorstroomdossier het startpunt voor de instroomprocedure en het loopbaangesprek bij de mbo-instellingen.