Doorstroomdossier

Het doorstroomdossier wordt gebruikt bij de overstap van VO naar MBO. Hierin wordt informatie over schoolloopbaan, motivatie en aandachtspunten bij begeleiding overgedragen aan het MBO.

Het doorstroomdossier wordt volledig online ingevuld en verstuurd naar het mbo. Het is hierdoor nog vaker tijdig beschikbaar bij de instroomprocedure op het mbo. Het online doorstroomdossier wordt in de regio Eemland door MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en het Hoornbeeck College gebruikt. In de regio Utrecht wordt het online doorstroomdossier door alle mbo-instellingen gebruikt.

 

 

Vierde jaars vmbo-leerlingen in onze regio krijgen via hun school een inlogcode waarmee zij online via www.digitaaldoorstroomdossier.nl het eerste gedeelte van het dossier kunnen invullen. Het tweede gedeelte wordt ingevuld door de mentor/decaan van de leerling. Samen met het aanmeldformulier vormt het doorstroomdossier het startpunt voor de instroomprocedure en het loopbaangesprek op de deelnemende mbo-instellingen.