Online LOB- en overstapinstrumenten

Aanpak VSV Eemland heeft een lange traditie in het ontwikkelen en inzetten van online instrumenten, die goede LOB en een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs ondersteunen. Wij ontwikkelen deze instrumenten samen met Intergrip BV.

 

Diverse instrumenten worden nu in een groot deel van Nederland gebruikt, op basis van de input van alle gebruikers worden de instrumenten door Intergrip BV doorontwikkeld.

 

Alle online instrumenten die in onze regio worden gebruikt zijn samengebracht in een online portal bij Intergrip BV. Het gaat om de volgende instrumenten:

 

Het digitaal doorstroomdossier  van VMBO naar vervolgonderwijs 
De doorstroommonitor van VMBO naar vervolgonderwijs
Zoek jouw mbo MBO oriëntatiemiddagen
Zoek jouw beroep ervaringen in de beroepspraktijk
Zoek jouw loopbaan ontwikkelen loopbaancompetenties en opbouwen loopbaandossier
De monitor Uitschrijving & Switch in het eerste jaar MBO

 

Het digitaal doorstroomdossier, de doorstroommonitor, Zoekjouwmbo en de monitor Uitschrijving & Switch worden door alle scholen in de regio Eem gebruikt.
Zoekjouwberoep en zoekjouwloopbaan zijn in 2016 en 2017 gereed gekomen. Zoekjouwberoep wordt sinds 17-18 door 11 scholen en zoekjouwloopbaan wordt door 9 scholen in de regio gebruikt.

 

Een beschrijving van elk online instrument vindt u via het submenu.

 

Leerlingen benaderen de instrumenten via de leerlingportal mijn.intergrip.nl.
Medewerkers van VO scholen, MBO scholen en gemeenten benaderen de instrumenten via de Intergrip portal: www.overstap-eemland.nl.
Binnen de VO scholen in de regio Eemland worden inlogcodes voor de portal verstrekt via de beheerder/administrator binnen de eigen school.

 

Elk instrument heeft een projectleider, tevens regionaal administrator van het instrument.
De projectleiders werken met elkaar samen in het regionaal Team Online Overstap Instrumenten (TOOI). Het team werkt nauw samen met de taakgroep Aansluiting VO-MBO.

 

Het team levert jaarlijks op basis van de gegevens uit de online instrumenten, een jaarrapportage/tabellenboek over de overstap VO-MBO.
In deel A van de jaarrapportage de gegevens per overstapinstrument en evaluatiegegevens en aandachtspunten voor het volgende jaar. In deel B van de jaarrapportage (tabellenboek) gegevens per VO en MBO school. In de jaarrapportage worden ook kerngegevens uit voorgaande jaren opgenomen, zodat trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. De jaarrapportage levert veel stuurinformatie voor alle regionale partners binnen Aanpak VSV Eemland, zie hiervoor hoofstuk 1; samenvatting, kerncijfers en bespreekpunten.
Het TOOI signaleert bijzonderheden en ontwikkelingen m.b.t. de overstap van VO naar MBO en draagt zorg voor het agenderen van aandachtspunten op de agenda’s van de regionale partners.

 

Contact Team Online Overstap Instrumenten (TOOI).