Plusvoorziening

iStock_000010752157XXLarge

Standaard onderdeel van een regionaal VSV programma is een Plusvoorziening.

Het gaat hier om een voorziening gericht op jongeren met stapeling van problemen.
Deze jongeren hebben een grotere kans om de school voortijdig te verlaten.
In de regio Eem is er voor gekozen om de Plusvoorziening vorm te geven in het MBO, omdat daar VSV door mulitproblematiek het meeste voorkomt.

 

De Plusvoorziening is bedoeld voor jongeren die meer begeleiding, aandacht of zorg nodig hebben, dan normaliter geboden kan worden binnen de eerste- en tweedelijnsbegeleiding van de MBO school.

 

De Plusvoorziening is bedoeld om deze jongeren perspectief te bieden op het behalen van een startkwalificatie en een (toekomstig) werkend bestaan.

 

Een Plustraject is een maatwerktraject dat in overleg met de student wordt samengesteld. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de begeleidingsmogelijkheden van het eigen MBO en van diverse organisaties in het netwerk onderwijs en hulpverlening.

Voorbeelden van plustrajecten: 

  • individuele PLUS-coaching;
  • groepstrajecten;
  • regionale time-out voorziening.


Aanmelding
De mentor of loopbaanbegeleider kan een student aanmelden voor een Plustraject via de tweede lijns leerlingbegeleiding in het MBO.
Bij ROC MN is dat:                 Centrum voor Studentsucces (CvS)
Bij MBO Amersfoort is dat:     Studenten Dienstverlening (SDV)