Nieuwsbrief 29, juni 2017

Tien vmbo scholen gaan in schooljaar 17/18 werken met het regionaal loopbaandossier vs 1.0

Op 8 juni organiseerde de taakgroep aansluiting VO-MBO een informatie- en meedenksessie over het nieuwe online loopbaandossier, dat deze zomer voor de scholen in onze regio wordt gebouwd.

Over de inhoud van dit nieuwe loopbaandossier kunt u hier meer lezen.

 

Tien VMBO scholen in onze regio hebben laten weten dat zij volgend schooljaar graag met dit loopbaandossier gaan werken. Het loopbaandossier zal direct na de herfstvakantie klaar zijn voor gebruik. Vanaf eind september zullen er sessies ‘testen & trainen’ worden georganiseerd voor de deelnemende scholen.

Mocht uw school ook nog willen aansluiten in 17/18, dan kunt u contact opnemen met Daniel Kers () of Hans Roorda ()

Het opbouwen van een loopbaandossier is met ingang van schooljaar 17/18 een verplicht onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting in het VMBO.

 wordcloud loopbaandossier

De uitgangspunten van het nieuwe online regionaal loopbaandossier zijn:

Lees meer...

Even voorstellen:

Lotte van Vliet, nieuwe projectmedewerker 'JiKP en oud VSV' bij RMC Eem 

Lotte van Vliet

In 2016 is de VSV taakgroep Jongeren in een Kwetsbare Positie (JiKP) en oud VSV gestart.

De taakgroep heeft als doelgroepen (doorstromende) jongeren uit het PrO, VSO, VMBO-BL, MBO1 en MBO2 die doorstromen naar de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Daarnaast richt de taakgroep zich ook op zgn. oude VSV’ers tot 23 jaar, dit zijn jongeren uit VMBO en MBO die in de afgelopen jaren helaas VSV’er zijn geworden.

 

In de taakgroep JikP werken gemeenten en scholen nauw samen om voldoende stages en leerwerkbanen te realiseren voor deze doelgroepen en de toeleiding en overstap naar de arbeidsmarkt verder te verbeteren.

 

Per 1 juli 2017 start Lotte van Vliet in haar nieuwe functie van projectmedewerker JiKP en oud VSV. Zij zal zich o.a. bezig houden met het in beeld brengen en in beeld houden van alle jongeren in kwetsbare positie en oud VSV’ers tot 23 jaar, zodat vervolgens scholen en RMC tijdig en op maat extra ondersteuning aan deze jongeren kunnen bieden. Lotte ondersteunt de taakgroep JikP en Oud VSV.

 

Vanaf zomer 2015 werkt Lotte als beleidsmedewerker Economie en Wonen bij de gemeente Amersfoort. Lotte van Vliet is M.sc. Bestuur en Beleid. Al tijdens haar studieperiode was zij betrokken bij diverse projecten binnen de gemeente Amersfoort. Vanaf 1 juli werkt Lotte in haar nieuwe functie binnen het RMC team van de gemeente Amersfoort.

 

We wensen Lotte veel succes in haar nieuwe baan!

 

OCW portal met cijferinformatie over Jongeren in kwetsbare positie online

Met ingang van 30 mei 2017 is de nieuwe cijferportal over jongeren in een kwetsbare positie online gegaan op de website Onderwijs in Cijfers. Op deze plek wordt meer cijfermatige informatie gegeven over de groep jongeren in een kwetsbare positie op zowel landelijk als regionaal niveau.

 

Via deze weg zijn ook de regionale factsheets en factsheets voor mbo-instellingen over jongeren in kwetsbare positie te raadplegen. Deze factsheets zijn ook direct te downloaden via data.duo.nl. Naar verwachting zal in juni ook de zgn. loopbaanmonitor JiKP beschikbaar komen op Onderwijs in Cijfers, hiermee kan de loopbaan van een cohort jongeren gevolgd worden.

Nieuwe OCW subsidieregeling doorstroomprogramma’s VMBO-MBO en VMBO-HAVO

Aanvragen nu mogelijk! VMBO is penvoerder.

De subsidieregeling is op 31 mei door OCW in de Staatscourant gepubliceerd. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-30745.html.

 

Doel van de regeling is het subsidiëren van doorstroomprogramma’s die zich richten op het creëren van een soepele overgang voor vmbo-leerlingen, in het bijzonder die in een kwetsbare positie, naar het mbo of het havo.

 

De regeling is afkomstig uit de zgn. ‘gelijke kansen alliantie’ van OCW. Activiteiten die gelijke kansen van leerlingen bevorderen, dragen over het algemeen ook bij aan het voorkomen van VSV. OCW heeft de regeling ook bekend gemaakt via de OCW nieuwsbrieven voor VO en voor MBO.

 

De subsidieregeling stond half mei ook centraal in een aantal voorlichtingsbijeenkomsten die OCW en de VO raad organiseerden. In de bijlage de presentatie die toen werd gegeven, de kernpunten uit de regeling komen erin terug.

 

Een aanvraag betreft steeds twee jaar (twee overstapmomenten en 2 cohorten leerlingen).

  • Voor doorstroomprogramma’s die draaien rond de overstap zomer 2017 kan nog subsidie worden aangevraagd. In dat geval snel aanvragen; voor 21 juni 2017! In deze aanvraag kunnen dan ook doorstroomprogramma’s rond de zomer 2018 worden opgenomen.
  • Tot 1 oktober 2017 kan er aangevraagd worden voor

Lees meer...

Regionale taakgroep Aansluiting VO-MBO gaat overzicht leveren

van de extra mogelijkheden om het werkveld / bedrijfsleven uw LOB programma te laten versterken in 17/18.

Ook in schooljaar 17/18 zullen er weer diverse mogelijkheden zijn om het LOB programma te versterken, d.m.v. het betrekken van professionals uit diverse bedrijven en instellingen.

 

In de regio wordt door veel scholen gebruik gemaakt van het aanbod van landelijke en regionale initiatieven, zoals het beroepenfeest en de oriëntatiemogelijkheden via ‘On Stage’, de oriënterende stages via ‘Track the talent’, de gastlessen en ontmoetingen via ‘de week van het ondernemen’ en de sollicitatietrainingen en bliksemstages via JINC.

 

De regionale VSV taakgroep aansluiting VO-MBO stelt zich ten doel om (in afstemming met gemeente Amersfoort) in september 2017 een overzicht op te stellen van alle mogelijkheden. De taakgroep en de gemeente Amersfoort hebben daarbij ook het doel om verdere samenhang en afstemming tussen alle initiatieven te bevorderen. Begin juli wordt hiervoor een kennismaking- en werkbijeenkomst georganiseerd, waarbij alle genoemde initiatieven worden betrokken.

 

Contactpersonen: Hans Roorda en Ieteke Bos .

Veel belangstelling voor miniconferentie Overstap & Aansluiting VO-MBO op 20 april

Ruim 60 mensen uit VMBO, MBO en gemeenten namen op 20 april 2017 deel aan deze jaarlijkse miniconferentie.

Er stond veel op het programma:

  • het recht op toelating in het MBO, per 17/18;
  • de ontwikkeling van een regionaal loopbaandossier VMBO;
  • de relatie van dit loopbaandossier met het digitaal doorstroomdossier;
  • de nieuwe VSV cijfers 15/16;
  • een presentatie door Marinka Kuijpers (bijzonder hoogleraar leerloopbanen (V)MBO) over de vormgeving van professionele LOB in school.

 

Na de pauze kon er 2 keer gekozen worden uit acht interactieve gesprektafels, over diverse thema’s  m.b.t. de aansluiting VO-MBO, o.a. geleid door leden van de taakgroep Aansluiting VO-MBO.

DSC 5254

De middag werd afgesloten met een nabeschouwing door Ton Eimers (directeur kenniscentrum beroepsonderwijs en arbeidsmarkt). Hierin veel aandacht voor de samenhang tussen Passend onderwijs, LOB ontwikkeling en voorkomen VSV.

 

Ook de netwerk borrel na afloop van de miniconferentie werd goed bezocht.

Gemiddeld werd de miniconferentie weer goed gewaardeerd door de deelnemers.

De miniconferentie heeft zo weer kunnen bijdragen aan het vasthouden (en verder verbeteren) van de gemiddeld goede resultaten m.b.t. de overstap VO-MBO die de scholen in onze regio behalen (weinig VSV en minder switchen in 1e jaar MBO).