Nieuwsbrief 14, maart 2013

Terugblik op miniconferentie overstap VMBO-MBO in regio Eem 28-2-2013

Complimenten voor ondersteuning van deze overstap.

Hoe verloopt de overstap van VO naar MBO in regio Eemland en welke hulpmiddelen zijn daarvoor ontwikkeld? Hoe functioneren de digitale instrumenten, die overstap stroomlijnen en welke afspraken behoeven verbetering?

130228

Deze vragen stonden centraal in de miniconferentie die de Taakgroep Overstap en LOB VO-MBO organiseerde op 28 februari 2013 in het Vakcollege te Amersfoort, midden in de onderwijswerkelijkheid dus. Een zeer goed bezochte miniconferentie, gericht op decanen, loopbaanbegeleiders en managers VO en MBO, leerplichtmedewerkers, andere LOB-ondersteuners.

Lees meer...

Start Extern Zorgteam (EZT) voor het MBO

Met ingang van 1 januari 2013 combineert het Extern Zorgteam (EZT) de rol van het ‘oude ZAT (zorgadviesteam) MBO’ met die van het ‘kernteam Plusvoorziening’.

 

Het EZT is een team van professionals dat zorgt voor de juiste hulp aan MBO leerlingen in de regio Eem

(16-23 jr) waarbij sprake is van complexe problematiek. Het EZT werkt als een ‘verbindingsteam’ tussen de schoolinterne en externe voorzieningen en geeft o.a. handelingsgerichte adviezen aan begeleiders zodat passende hulp kan worden ingezet. Deze hulp is erop gericht de leerling in staat te stellen de opleiding met succes te (ver)volgen. Aanvragen voor plusvoorzieningen vanuit alle MBO’s in Eemland verlopen via het EZT.

Leerlingen die besproken moeten worden in het EZT of waarvoor een plusaanvraag gedaan moet worden kunnen worden aangemeld via de 2e lijns leerlingenzorg van de school. Klik hier voor meer informatie over aanmelden.

Lees meer...

Aanmelden en doorstroomdossier klaarzetten voor 1 april!

Evenals voorgaande jaren worden leerlingen opgeroepen zich voor 1 april bij de vervolgopleiding van hun keuze aan te melden. Natuurlijk hoort bij de aanmelding ook een doorstroomdossier klaar te staan.

Op dit moment zijn er van de 2800 vierde jaars vmbo-leerlingen ruim 900 met een keuze voor een MBO dat het doorstroomdossier online afhandelt. Bijna 70% hiervan is ook bezig met een doorstroomdossier, dat is bijna twee keer zo veel als vorig jaar om deze tijd!

Contact nodig – bijzondere overdracht

Intakers in het mbo kunnen vanaf heden in het doorstroomdossier in een oogopslag zien of de mentor van de vmbo-leerling contact wil hebben over deze leerling. Via de portal overstap-eemland.nl is te monitoren of dit contact ook is opgenomen en of er sprake is van ‘warme overdracht’.

Tijdens de goed bezochte instructiebijeenkomst over de doorstroommonitor en de monitor uitschrijving en switch van 10 januari jl. zijn de decanen van de vmbo-scholen ook over de nieuwe werkwijze rond bijzondere overdracht geïnformeerd. Wilt u nalezen hoe het ook alweer werkt? Lees dan de instructie voor MBO (voor intakers) of instructie voor VO (voor mentoren).

Netwerkbijeenkomst: 'Parels en puzzels in de aanpak verzuim 18+' op 30 mei 2013

De taakgroep 'Aanpak verzuim MBO' organiseert op 30 mei 2013 (15.00 – 17.30) een netwerkbijeenkomst voor medewerkers van het MBO (loopbaanbegeleiders in 1e en 2e lijn), de gemeentelijke afdeling leerplicht / RMC (Trajectbureau) en voor alle anderen die beroepsmatig te maken hebben met verzuimende 18+'ers.

 

We willen graag met elkaar in gesprek over de aanpak verzuim 18+ van de verschillende ROC's:

- de parels: welke succesverhalen zijn er te vertellen?

- de puzzels: waar loopt het niet goed, wat kan beter?

 

Begin april worden het definitieve programma en de exacte locatie bekend gemaakt.

 

U kunt zich al aanmelden via onder vermelding van uw naam, organisatie en functie.

'Je doet mee met hoogstaande LOB!' Terugblik op Lerend Netwerk LOB 29-11-2012

“Het is ons doel om de komende tijd Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) op onze school meer kwaliteit te geven. Nu gebeurt het nog te vaak dat een decaan een klas binnen loopt, en zegt: ‘Oké, geef maar op dit papier aan welke sector je kiest!’ Dat moet er natuurlijk als eerste uit.” Aan het woord is een decaan van één van de 15 vmbo’s in de regio Amersfoort die deelnemen aan het VSV-project ‘LOB-ontwikkeling Eemland’. De ambitie van dit project is bij te dragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) op VMBO en MBO.dsc_2513

Decanen en schoolleiders van de 15 VMBO scholen zijn de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst. Betrokkenen van ROC Midden-Nederland en MBO Amersfoort zijn ook aanwezig. Thema is: ‘Je doet mee met hoogstaande LOB!’ 

Lees meer...

'Je doet mee met hoogstaande LOB!' deel 2 - 23 mei 2013

Op donderdag 23 mei 2013 zal er wederom uitwisseling plaatsvinden rondom het project ‘LOB-ontwikkeling Eemland’. Ook dit keer mogelijkheden om te leren van elkaar, oplossingen te vinden voor dilemma’s en samen nadenken over wat er komend schooljaar ontwikkeld moet worden.

De Lerend Netwerk LOB bijeenkomst zal gehouden worden in het Vakcollege Amersfoort.

 

In april wordt het definitieve programma bekend gemaakt.

 

U kunt zich al aanmelden via onder vermelding van ‘LNLOB’, uw naam, organisatie en functie.