Nieuwsbrief 12, oktober 2012

Uitnodiging netwerkbijeenkomst aanpak verzuim MBO

"Samen voorkomen dat het kalf verdrinkt"

 

Datum:  donderdag 11 oktober 2012  

Locatie: Hoornbeeck College,

Utrechtseweg 230, 3818 ET Amersfoort

Tijd:      14.45 – 17.30 uur

 

De taakgroep ‘Aanpak Verzuim in het MBO’ organiseert in 2012 drie netwerkbijeenkomsten voor ROC-medewerkers, leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers rond de aanpak van verzuim. De derde bijeenkomst dit kalenderjaar is op 11 oktober.

 

Het onderwerp is voorkomen van verzuim en uitval; proactief en preventief. In deze bijeenkomst zullen casussen centraal staan, met name gericht op leerlingen van 18 jaar en ouder: wat doen de scholen, wat doen leerplicht/kwalificatieplicht en RMC (trajectbureau)?

 

We ontvangen graag je aanmelding op (onder vermelding van naam, organisatie en functie), zodat we op je komst kunnen rekenen.

Programma.

Data MBO oriëntatiedagen 2012-2013 regio Eem

In het schooljaar 2012-2013 zal het MBO weer oriëntatieworkshops aanbieden voor derde- en vierdejaars VMBO leerlingen. Het gaat hierbij om workshops van ROC ASA, ROC Midden Nederland, Groenhorst College, Wellant College, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto.

 

Dit schooljaar zullen de workshops in de regio Eem op woensdag worden gehouden, in plaats van op donderdag. Hierdoor heeft het MBO meer mogelijkheden om een passend workshop- programma te organiseren op de juiste locatie! De tijden van de workshops zijn ook dit schooljaar van 13.30 – 16.00 uur.

 

De data in regio Eem zijn:

  • Week 48 - woensdag 28-11-2012
  • Week 04 - woensdag 23-01-2013
  • Week 07 - woensdag 13-02-2013
  • Week 11 - woensdag 13-03-2013
  • Week 17 - woensdag 17-04-2013

 

Eerste MBO oriëntatiedag op 28 november

Inschrijven voor de eerste oriëntatiedag op 28 november is mogelijk van 29 oktober t/m 21 november. Het nieuwe aanbod van MBO workshops zal dan weer online beschikbaar zijn via www.overstap-eemland.nl (voor mentoren/decanen) en www.zoekjouwmbo.nl (voor leerlingen). De data van de workshops in de regio Utrecht zijn niet altijd hetzelfde als in Amersfoort. Check de site!

Evaluatie online doorstroomdossier VMBO naar MBO

logo_ddd_algemeen

Afgelopen schooljaar hebben alle scholen voor VMBO in de regio Eem en in de regio Utrecht het digitaal doorstroomdossier (DDD) online kunnen gebruiken.

Van de 2787 vierdejaars VMBO leerlingen in de regio Eem hebben 1451 (52%) leerlingen een keuze gemaakt voor een MBO dat het DDD online kan benaderen (Dit zijn: ROC ASA, ROC MN, Grafisch Lyceum, Nimeto, Wellant, AOC Oost, Graafschap College en ROC ID College). Het percentage uitstroom van VMBO leerlingen van de scholen in Amersfoort naar een MBO in de regio Eem ligt veel hoger.

 

Van deze leerlingen hebben 1018 een DDD aangemaakt (70%), 902 hiervan (88%) waren compleet en klaargezet voor het MBO.

Van 62% van de naar de deelnemende MBO’s uitstromende VMBO leerlingen was online een DDD beschikbaar.

 

Verbeterpunten

Lees meer...

Instructiebijeenkomst zoekjouwmbo.nl en doorstroomdossier voor decanen VO op 25 oktober

Deze zomer is er hard gewerkt om de site voor de oriëntatiedagen mbo gebruiksvriendelijker te maken. Ook het doorstroomdossier is aangepast. De instrumenten zijn te vinden in de portal www.overstap-eemland.nl.

 

Op 25 oktober van 10.30 tot 12.00 uur is er gelegenheid om kennis te nemen van de veranderingen.

Locatie: SBBO Leusden, Clarenburg 1, 3834 BC Leusden

 

Alle decanen vmbo in de regio Eemland worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Behalve een korte demonstratie van de instrumenten en de veranderingen zal er in ruime mate gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Aansluitend vindt op dezelfde locatie de vergadering van de decanenkring Eemland plaats.

Decanen kunnen zich aanmelden bij Herma Dijk, via onder vermelding van "instructiebijeenkomst 25-10-12", uw naam en school.

Lerend Netwerk LOB MBO op 22 november

Bijeenkomst voor alle betrokkenen bij 10 LOB projecten in het MBO.

 

22 november 2012

14.00 – 17.00 uur

Locatie:ROC ASA, Matthijs Vermeulenstraat 1, Amersfoort

 

loopbaanorientatie

 

Goed onderwijs en goede loopbaanbegeleiding van de student zijn de  basis voor het voorkomen van VSV.

In het kader van voorkomen VSV 18+ voeren verschillende MBO’s in de regio projecten uit die zich richten op professionalisering van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het MBO.

In LOB gaat het naast studievoortgang ook over reflecteren op praktijkervaringen en keuzes maken voor het vervolg.

Dit gebeurt in een dialoog (loopbaangesprek) tussen docent en student. Aan de basis staat een onderwijsprogramma waarin praktijkervaringen opgedaan kunnen worden en waarin voor de leerling keuzemogelijkheden zitten.

 

 

 

Er worden deze middag 7 LOB projecten gepresenteerd van ROC ASA, ROC MN, AOC Groenhorst en ROC Hoornbeeck. Uitwisseling en leren van elkaar staan centraal.

De middag wordt georganiseerd door de taakgroep LOB-MBO, waarin de genoemde MBO instellingen samenwerken.

 

Programma.

 

Doelgroep voor deze middag zijn alle bij de projecten betrokken medewerkers (docenten, afdelingsmanagers, coördinatoren, ondersteuners) van ROC ASA, ROC Midden Nederland, Hoornbeeck College en AOC Groenhorst College. 

 

Zij kunnen zich nu reeds aanmelden bij Herma Dijk, via onder vermelding van “LOB in MBO 22-11-12” plus uw naam, organisatie en functie. 

Vermeld ook uw eerste, tweede en derde voorkeur per workshopronde. 

Lerend Netwerk LOB VMBO op 29 november

Bijeenkomst voor alle betrokkenen bij 16 LOB projecten in VMBO.

Vlak voor de zomervakantie is een start gemaakt met het project “LOB ontwikkeling VMBO in 2012-2013”. Maar liefst 16 VMBO scholen uit onze regio nemen deel aan dit project. Het project wordt georganiseerd en ondersteund door het Expertisecentrum LOB VO Eemland, onderdeel van ons regionale VSV programma.

Doel van het project is dat elke VMBO school het eigen LOB beleid tegen het licht houdt.

Er wordt een tussenstand opgemaakt, vanuit deze tussenstand formuleert elke school de gewenste ontwikkelingen t.a.v. LOB in de school in de periode 2013-2014-2015.

lobscan_groepsresultaat_14juni

 

Vanuit de deelnemende scholen zijn diverse lagen betrokken bij dit project: directie, decanen en mentoren. Op de individuele scholen zijn de eerste gesprekken gevoerd waarin de balans wordt opgemaakt t.a.v. LOB op de eigen school. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de LOB scan, zoals die door de VO raad is ontwikkeld.

 

Kennisdeling op 29 november.

‘Leren van elkaar’ is onderdeel van het project.

Op 29 november van 14.30 tot 17.00 uur, zal dit ‘leren van elkaar’ vorm krijgen in een bijeenkomst onder de titel ‘Lerend Netwerk LOB VMBO”.

Locatie: Vakcollege Amersfoort.

 

Elke deelnemende school presenteert zich tijdens deze bijeenkomst.

Begin november zal het definitieve programma van de bijeenkomst gereed zijn.

 

Projectgroepleden van de deelnemende scholen kunnen zich nu reeds aanmelden bij Herma Dijk, via onder vermelding van “LOB ontwikkeling VMBO 29-11-12” plus uw naam, organisatie en functie. 

Veel animo voor MBO oriëntatiedagen in afgelopen schooljaar

De laatste oriëntatiedag van dit schooljaar was op 19 april. 1510 derde- en vierdejaars VMBO leerlingen hebben zich aangemeld voor een oriëntatieworkshop bij diverse ROC’s en het AOC in de regio. Daarnaast hebben ook nog eens 228 leerlingen een workshop gevolgd bij opleidingen in de regio Utrecht.

 doedagen

Presentie kan beter!

Van al deze leerlingen is ruim 65% ook daadwerkelijk bij de juiste workshop terecht gekomen. De andere leerlingen zijn toch naar een andere workshop gegaan, konden niet komen of zijn verdwaald geraakt tussen de VMBO school en de MBO instelling. Een gemiddelde absentie van 35% vinden de samenwerkende scholen te hoog.

Verbeteracties zijn inmiddels ingezet. Deze liggen met name op het terrein van de interne communicatie tussen de betrokkenen in het MBO en de voorbereiding op de workshops in het VMBO.

Op naar volgend schooljaar waarbij de eerste oriëntatieworkshops gehouden worden op woensdag 28 november van 13.30 – 16.00 uur.