Nieuwsbrief 10, maart 2012

Aanmelden vóór 1 april; zet direct het doorstroomdossier klaar!

ddd

Om de intake en plaatsingsprocedure op ’t MBO tijdig en zorgvuldig te laten verlopen, is het belangrijk dat leerlingen zich voor 1 april aanmelden bij het MBO.

Voor leerlingen uit het VMBO hoort hier ook het doorstroomdossier bij!

Aangezien de MBO’s de aanmeldingen snel willen verwerken is het belangrijk dat de doorstroomdossiers zo snel mogelijk ingevuld worden, zodat ze samen met de aanmelding tijdig beschikbaar zijn voor de intaker in het MBO.

Lees meer...

Vervolgkeuzes van 40% van de VMBO leerlingen geregistreerd

In de doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs is per 15 maart van 40% van de VMBO leerlingen geregistreerd naar welk vervolgonderwijs zij willen gaan.

Decanen en mentoren uit het VMBO voeren de vervolgkeuzes van de leerlingen in. Doel is dat per 1 april 100% van de vervolgkeuzes is geregistreerd en dat de leerlingen zich voor 1 april (met doorstroomdossier) aanmelden bij vervolgonderwijs.

 

Janjaap de Vries (projectleider doorstroommonitor):

Lees meer...

Portal www.overstap-eemland.nl in gebruik

mp9003088881

In deze portal zijn voor onze regio nu alle online instrumenten samengebracht, die een succesvolle overstap VMBO-MBO ondersteunen.

Het gaat om de instrumenten:

- Zoek jouw mbo

- Doorstroomdossier vmbo-mbo

- Doorstroommonitor vmbo-vervolgonderwijs

- Monitor uitval&switchen in 1e jaar MBO (ROC ASA en ROC MN)

 

De portal www.overstap-eemland.nl wordt gebruikt door mentoren, loopbaanbegeleiders en managers van het VO, het MBO en door medewerkers van de gemeentelijke afdelingen leerplicht en RMC. Zij kunnen nu met 1 inlog diverse instrumenten bereiken.

Lees meer...

Voorlopige VSV reductiecijfers 2010-2011 bekend

Op 15 februari heeft OCW deze cijfers bekend gemaakt. In onze regio is in 2010-2011 een totaal VSV reductie van 20,5% behaald t.o.v het peiljaar 05-06.

VSV reductie in het VO:                     - 22,7%

VSV reductie gediplomeerde VMBO’ers: - 50,0%

VSV reductie in het MBO:                   - 19,6%

VSV reductie leerlingen jonger dan 18:  - 43,2%

VSV reductie leerlingen ouder dan 18:   -  6,2%

 

De totale regio Eem&Vallei (regio Amersfoort en regio Ede) kent in de huidige meetsystematiek nog 1589 VSV’ers. 1150 VSV’ers zijn 18 jaar of ouder. 439 VSV’ers zijn jonger dan 18 jaar. Veel meer gedetailleerde informatie is te vinden in de OCW VSV rapportage regio Eem&Vallei.

Lees meer...

Nieuw convenant en nieuwe VSV subsidieregeling 2012-2015 gepublicieerd

In april zullen de scholen en gemeenten in onze regio een nieuw VSV convenant ondertekenen met OCW. Middels dit convenant willen we voortijdig schoolverlaten nog verder terugdringen naar een niveau van landelijk maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers per jaar.

 

Op 12 maart heeft OCW de nieuwe subsidieregelingen voor de VSV aanpak 2012-2015 bekend gemaakt. Alle informatie is te vinden op de site van OCW www.aanvalopschooluitval.nl

De samenwerkende scholen en gemeenten in onze regio stellen voor 1 augustus een nieuwe VSV programma-aanvraag op. 

Lees meer...

Nieuwe projecten "Voorkomen VSV 18+ in MBO" van start!

In februari zijn acht nieuwe projecten gestart binnen de MBO instellingen in de regio Eem (ROC ASA, ROC MN, ROC Hoornbeeck en AOC Groenhorst).

Tien projectplannen zijn door de scholen ingediend in december 2011. Toewijzing heeft plaatsgevonden in januari. Twee projecten zullen naar verwachting starten in maart.

Lees meer...

Open dialoog tussen MBO en VMBO over cijfers monitor Uitval&Switchen in 1e jaar MBO

Op 1 maart vond op het Vakcollege Amersfoort de zevende bijeenkomst van het Lerend Netwerk LOB Eemland plaats. Bijna 60 directieleden, afdelingsmanagers en decanen van VMBO en MBO namen deel aan deze middag. Deze keer draaide het om de resultaten van de ‘monitor uitval & switchen 1ste jaar MBO 2010-2011 van ROC ASA en ROC MN’ en wat deze betekenen voor het LOB beleid op de eigen onderwijsinstelling.

lnlob_monitor_us1

De bijeenkomst werd geopend door Aren van Heest, directeur ROC ASA en voorzitter stuurgroep VO – MBO en door Rinnie van der Horst, voorzitter CVB Meerwegen Scholengroep, tevens voorzitter Regionaal Overleg VSV Eemland.

Zij noemden de online beschikbaarheid van de monitor een mijlpaal. De monitor geeft gedetailleerde gegevens per school (tot op leerling-niveau). Onder andere door de gegevens uit de VSV overstapmonitor VMBO-vervolgonderwijs (Intergrip) kon deze monitor gerealiseerd worden.

Lees meer...

Netwerkbijeenkomst Aanpak verzuim MBO goed bezocht

De taakgroep aanpak verzuim MBO organiseerde op 26 januari jl. een netwerkbijeenkomst voor loopbaanbegeleiders/verzuimcoördinatoren in het MBO en medewerkers leerplicht/RMC met als thema “communicatiemiddelen m.b.t. aanpak verzuim”.

 

De film “Spijbelspijt” werd vertoond en Rieneke Schinkel (ROC ASA) vertelde hoe deze film gebruikt wordt in de MBO’s.

 

De 35 aanwezigen bespraken in vijf verschillende groepen de beschikbare communicatiemiddelen, hoe deze gebruikt worden en er werden tips uitgewisseld.

Lees meer...