Met behulp van de online doorstroommonitor VMBO-vervolgonderwijs (Intergrip) is ook dit jaar deze doorstroom weer op de voet gevolgd.

Alle betrokkenen zijn positief over het gebruik en de resultaten van de monitor. Het project draagt sterk bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten bij de overstap van VMBO naar MBO. 2318 leerlingen zijn gevolgd bij hun doorstroom naar vervolgonderwijs.

Alle leerlingen zijn in beeld gebleven. De rapportage 2011 van het project is nu beschikbaar, met als bijlage het tabellenboek waarin o.a. de uitstroomgegevens van alle VMBO scholen en de instroomgegevens van alle MBO scholen in onze regio, zijn opgenomen.

Doorstroomgegevens van de totaal 2318 4e jaars VMBO’ers (alle leerwegen) in de regio Eem zijn:        

63,9 % stroomt door naar ROC ASA, ROC MN, AOC Groenhorst of ROC A12;

21,5 % stroomt door naar andere MBO instellingen;

 6,1 % stroomt door naar de HAVO;

 4,4 % doet nogmaals het laatste jaar VMBO;

 0,6 % stroomt door naar het VAVO;

 0,7 % stroomt door naar particulier onderwijs;

 1,4 % is in onderzoek/begeleiding bij RMC/Leerplicht;

 1,4 % overige doorstroom.

 

(een meer gespecificeerde tabel is te vinden op pagina 9 van de rapportage)

 

De 4e jaars leerlingen van het Van Lodenstein College (Hoevelaken) zijn in 2011 in de doorstroommonitor van de subregio Vallei opgenomen. Met ingang van 2012 zal het Van Lodenstein College deelnemen aan de doorstroommonitor in de subregio Eem. Het Van Lodenstein College kent veel doorstroom naar ROC Hoornbeeck.