De basis van de nieuwe VSV organisatiestructuur wordt weer gevormd door taakgroepen.

Elk thema van het VSV programma 2012 kent een taakgroep, waarin alle bij de uitvoering betrokken scholen/instellingen zijn vertegenwoordigd.

Zie voor de nieuwe structuur het organisatieschema.

Ook een update van de bemensing VSV organisatie 2012 is beschikbaar.

De nieuwe organisatiestructuur is in het Regionaal Overleg VSV Eem (ROVE) op 8-12-11 vastgesteld.