Subsidie toegekend door OCW.

In november heeft OCW de subsidieaanvraag van de samenwerkende VO en MBO scholen in de RMC regio Eem&Vallei, toegekend.

Hiermee is voor de subregio Eem een bedrag van bijna € 500.000 euro beschikbaar voor het VSV programma 2012. De totale subsidie voor de regio Eem&Vallei bedraagt € 830.000 euro.

De VSV programma-aanvraag 2012 kent 4 thema’s:

  • Integrale aanpak overstap VO-MBO
  • Versterking loopbaanoriëntatie en -begeleiding in VMBO en MBO
  • Aanpak verzuim in het MBO
  • Zorg in en rond het MBO

 

In het MBO zullen de maatregelen speciaal gericht worden op de aanpak van VSV onder studenten van 18 jaar en ouder.

Doelstelling voor 2012 is het realiseren van 40% reductie t.o.v. peiljaar 2005/2006.

Naar verwachting is in onze regio op dit moment ongeveer 25% reductie gerealiseerd.

In de regio Eem willen we in 2012 nog ongeveer 180 nieuwe VSV’ers verminderen t.o.v. 2011.

Het grootste gedeelte van deze reductie moet plaatsvinden in het MBO.

De programma-aanvraag is hier te downloaden.