foto_schoolbus

Het expertisecentrum LOB in de regio Eemland kreeg van verschillende VMBO scholen de vraag hoe zij de beroepspraktijk meer zouden kunnen betrekken bij hun LOB programma.

Het expertisecentrum heeft daarom een overzicht samengesteld van projecten die hierbij kunnen ondersteunen. De projecten zijn onderverdeeld in twee groepen:

  • (Landelijke) projecten waar het VMBO direct gebruik van kan maken;
  • (Landelijke) voorbeeldprojecten die ook in de eigen school of regio opgezet kunnen worden (i.s.m. andere partners).

Alle decanen in de regio Eemland hebben de publicatie inmiddels ontvangen.

Het overzicht van projecten is samengesteld op basis van gegevens uit september 2011.

 

In onze regio bestaan in het kader van LOB natuurlijk ook diverse samenwerkingsprojecten tussen individuele VMBO scholen en ROC’s. Deze projecten richten zich naast de beroepspraktijk met name ook op de opleidingspraktijk in het vervolgonderwijs. Deze projecten zijn in deze publicatie niet opgenomen.