Voor een goede overdracht van relevante informatie naar vervolgonderwijs, wordt binnen het VMBO in onze regio het doorstroomdossier VMBO-MBO gebruikt.

 

Vanaf 2010 was het dossier beschikbaar als pdf. document. Vanaf 2012 gaan we het doorstroomdossier online gebruiken. Het zal hiermee nog vaker tijdig beschikbaar zijn voor de intaker op het MBO. Het online doorstroomdossier wordt in 2012 in de regio Eemland door ROC ASA en ROC Midden Nederland gebruikt. In de regio Utrecht wordt het online doorstroomdossier door alle MBO instellingen gebruikt.

4e jaars VMBO-leerlingen in onze regio krijgen via hun school een inlogcode waarmee zij online het A gedeelte van het dossier kunnen invullen. Het B gedeelte wordt ingevuld door de decaan/mentor van de leerling. Samen met het aanmeldingsformulier vormt het doorstroomdossier het startpunt voor de intake en het loopbaangesprek op de deelnemende MBO instellingen.