handreiking 

Het Expertisecentrum LOB in onze regio heeft een handreiking LOB-lessen ontwikkeld voor VMBO mentoren.

M.b.v. van deze handreiking kunnen LOB-lessen rond de MBO oriëntatiedagen worden vormgegeven. In de handreiking zijn ook diverse lesmaterialen voor leerlingen opgenomen.

Uit de evaluatie van de MBO oriëntatiedagen in voorjaar 2011 bleek dat de voorbereiding op deze dagen, voor veel VMBO scholen een verbeterpunt is.

De ontwikkelde handreiking geeft de VMBO docent of mentor ook handvatten om de leerling te laten reflecteren op de ervaringen tijdens de oriëntatiedagen.

Reflectie vindt bij voorkeur plaats in een dialoog. Van het invullen van reflectieformulieren alleen, leert een leerling meestal weinig. Het leren van ervaringen ontstaat met name in een reflectiegesprek.

 

De handreiking is bedoeld als inspiratiebox, maar de lessen kunnen ook indien gewenst (bijna) rechtstreeks worden ingezet.

De handreiking is te downloaden via www.aanpakvsveemland.nl (bij “producten VSV”) als pdf document en ook als worddocument, zodat het voor eigen gebruik te bewerken is.