Doelgroep: ROC medewerkers, leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers.

 

Op 22 september jl. organiseerde de Taakgroep Aanpak Verzuim MBO de eerste netwerkbijeenkomst rond de aanpak van verzuim in het MBO. Onder de aanwezigen werd een ‘0-meting’ gehouden m.b.t de kennis van de deelnemers over landelijke regelgeving rond verzuim, het verzuimprotocol van de eigen school en de rol van leerplicht/RMC. Uit deze meting bleek dat er behoefte is aan meer netwerkbijeenkomsten met aandacht voor verschillende thema’s.

De netwerkbijeenkomst op 26 januari, van 15.00 – 17.00 uur, heeft als thema: Communicatie!

Locatie: ROC ASA , Matthijs Vermeulenstraat 1, Amersfoort.

 

In de week van 9 januari volgt de definitieve uitnodiging. U kunt zich nu al aanmelden op het centrale e-mailadres: , onder vermelding van naam, organisatie en functie.

 Geplande bijeenkomsten in 2012:

 

26 januari        15.00 – 17.00 uur: Communicatie en communicatiemiddelen.

We hebben een scala aan communicatiemiddelen, voor jongeren, voor ouders, voor de professionals. Wat hebben we, wat gebruiken we, hoe zetten we ze in, wat bereiken we ermee, wat kunnen we verbeteren?

24 mei          15.00 – 17.00 uur:       Rollen en verantwoordelijkheden

11 oktober   15.00 – 17.00 uur:       Thema nog in te vullen.

 

Hoort u bij de doelgroep voor deze netwerkbijeenkomsten? Noteer de data dan vast in uw agenda!