Op 6 oktober hebben de 40 aanwezigen (hernieuwd) kennisgemaakt met de opzet van de organisatie van de MBO-oriëntatiedagen. Daniël Kers van het Expertisecentrum LOB presenteerde de vernieuwde en verbeterde opzet. Bij de oriëntatiedagen gaat het om workshops van allerlei MBO-opleidingen, georganiseerd door ROC ASA en ROC Midden Nederland voor VMBO-ers van klas 3 en 4 uit Amersfoort en omstreken. Alle informatie over de workshops is te vinden op de site www.zoekjouwmbo.nl. Ook de inschrijving voor de workshops verloopt via deze site.

Het MBO verzorgt – liefst praktisch gerichte – workshops voor de VO-ers. Ditte Los van ROC Midden Nederland en Walter Lankhaar van ROC ASA presenteerden beiden de insteek en het programma van hun workshop voor deze dagen en gaven tips, vanuit hun ervaringen. Beiden benadrukten zij, dat “iets doen” met leerlingen het beste werkt.

 

De voorbereidingen en verwerking achteraf door het VMBO kregen aandacht in presentaties van een tweetal VMBO-decanen, Ruud Steen en Hans Roorda. Zij benadrukten, dat de voorbereidingen voor de MBO-oriëntatiedagen voor de decaan minimaal neerkomen op het verspreiden van inloggegevens, maar liever en beter als geheel ingebed moeten zijn in een LOB-programma van de VMBO-school. Leerlingen moeten vooraf een zo volledig mogelijk beeld krijgen bij de brancheaanduidingen, die bij het inschrijven gebruikt worden. Nadat de VMBO-ers op het ROC zijn geweest is het van groot belang, dat mentor of andere betrokkenen van school met een leerlingen napraat en goede vragen stelt. Een voorbeeld van wat een dergelijk reflectiegesprek kan inhouden werd gedemonstreerd met een vrijwilliger uit de zaal, die in de leerling-rol mocht kruipen.

 

lnlob_6_okt._2011_reflectiegesprek 

Vele uitstekende tips en ideeën rond voorbereiding en nabespreking zijn uitgebreider terug te vinden in de gratis beschikbare “Handreiking LOB-lessen bij de MBO-Oriëntatiedagen Eemland, okt. 2011”, die alle deelnemers aan de bijeenkomst meekregen. Michiel van den Anker en Rieneke Schinkel van Expertisecentrum LOB presenteerden deze handreiking. Meer over deze handreiking verderop in deze nieuwsbrief.

 

Na al deze informatie bespraken we in gemengde VO-MBO-groepen een aantal mogelijke aandachtspunten en knelpunten rond de OR-dagen. Al met al een zinvolle middag die praktische tips heeft opgeleverd voor de dagelijkse LOB-praktijk.