Nieuwsbrief 8, september 2011

Via deze Nieuwsbrief houden we betrokkenen in het onderwijs en gemeenten op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de aanpak van het voortijdig schoolverlaten (VSV) in de regio Eem.

Impressie bijeenkomst aanpak verzuim MBO 22 september

22_09_bijeenkomst_verzuim_mbo_2

Op 22 september vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats voor betrokkenen bij de aanpak van verzuim in het MBO. Er was grote belangstelling voor de bijeenkomst. Met 65 betrokkenen werd in subgroepen aan de hand van casussen gekeken naar ieders rol in het verzuimproces.

Lees meer...

Plusvoorziening ook voor MBO niveau 2, 3, en 4!

Bij de start van dit nieuwe schooljaar volgen 19 leerlingen een plustraject. De Plusvoorziening richt zich nadrukkelijk op alle niveaus in het MBO. Tot nu toe worden er echter nog weinig leerlingen aangemeld uit MBO niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

Lees meer...