Nieuwsbrief 6, april 2011

Via deze Nieuwsbrief houden we betrokkenen in het onderwijs en gemeenten op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de aanpak van het voortijdig schoolverlaten (VSV) in de regio Eem.

Twee netwerkbijeenkomsten rond aanpak verzuim in het MBO

Er is steeds weer behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de diverse professionals binnen en buiten scholen over de aanpak van verzuim en zorg in het MBO. Daarom organiseren we dit jaar twee netwerkbijeenkomsten op

22 september en 15 december van 15.00 – 17.00 uur.

Wij vragen u data en tijden te noteren.

Lees meer...

Weinig VMBO-ers vallen tot nu toe uit in 1e jaar MBO!

ROC ASA en ROC MN in de regio Eem hebben dit schooljaar de monitor “Uitval&Switchen in het 1e jaar MBO” ontwikkeld. Uit de rapportage (peildatum 1-3-11) blijkt dat slechts 1% van deze leerlingen is geswitcht van opleiding en dat 3% van de leerlingen is gestopt met zijn opleiding bij ROC ASA of ROC MN in de regio Eem.

Lees meer...

Overstapmonitor VMBO-MBO “Intergrip” volop in gebruik

intergrip_logo

 

Sinds vorig schooljaar gebruiken alle VO-scholen in de regio Eem de online-overstapmonitor Intergrip. In het systeem wordt van alle 4e-jaars VMBO- leerlingen de keuze voor vervolgonderwijs geregistreerd en wordt het proces van aanmelding, intake en plaatsing bij het MBO gevolgd. Direct in het eerste jaar was de overstapmonitor een succes.

Lees meer...

VSV conferentie 23 mei:

Resultaten 2009-2010 en speerpunten 2011-2013

speerpunten

Op maandagmiddag 23 mei vindt de VSV conferentie Eem plaats voor alle VSV convenantpartners. In deze conferentie maken we de balans op van het gevoerde VSV beleid (2009, 2010, 1e deel 2011) en bespreken we de speerpunten voor ons VSV beleid in de komende jaren.

Lees meer...

Tussenstand Plusvoorziening

Het kernteam Plusvoorziening Eemland begint zich een positie te verwerven. Jongeren die uit dreigen te vallen wegens een opeenstapeling van problemen, worden snel via een passend traject geholpen om hun opleiding te kunnen voortzetten.

Lees meer...