Nieuwsbrief 5, maart 2011

Hierbij presenteren we de vijfde nieuwsbrief, voor iedereen die professioneel betrokken is bij Aanpak VSV Eemland (Amersfoort e.o.).

Op de website www.aanpakvsveemland.nl is nog veel meer relevante informatie te vinden voor vmbo, mbo en gemeenten in de regio Eemland rond de thema's waaraan we gezamenlijk werken bij het voorkomen van schooluitval.

Voorlopige VSV reductie 2009-2010 regio Eem&Vallei: 20,6 %

Het ministerie van OCW heeft de voorlopige VSV cijfers bekend gemaakt, waarbij de RMC regio Eem&Vallei in 2009-2010 t.o.v peiljaar 2005-2006 een voorlopige VSV reductie behaalt van 20,6%. In oktober zijn pas de definitieve cijfers beschikbaar. Ervaring leert dat deze vaak wat hoger uitvallen door de nodige correcties. Het streven voor schooljaar 2009-2010 is een VSV reductie van 30%. RMC regio Eem&Vallei behoort met dit resultaat landelijk gezien tot de ‘middenmoot’.

Lees meer...

Aanmelden bij MBO voor 1 april!

Als leerlingen zich voor 1 april aanmelden bij het MBO, is er voldoende tijd voor een goede intake- en plaatsingsprocedure. Dit is de basis voor het voorkomen van voortijdige schooluitval. Daarom worden alle docenten van de 4e klassen VMBO gevraagd hun leerlingen te stimuleren zich daadwerkelijk voor 1 april aan te melden bij het MBO. Deze oproep krijgen alle docenten binnenkort ook via een ansichtkaart in hun postvak.

Lees meer...

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar

Met ingang van 1 maart 2011 werken alle afdelingen leerplicht van de gemeenten volgens de regionale ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar. Met deze instructie wordt er in de regio Eemland een eenduidige werkwijze gehanteerd.