Nieuwsbrief 4, januari 2011

Hierbij presenteren we de vierde nieuwsbrief, voor iedereen die professioneel betrokken is bij Aanpak VSV Eemland (Amersfoort e.o.).

Op de website www.aanpakvsveemland.nl is nog veel meer relevante informatie te vinden voor vmbo, mbo en gemeenten in de regio Eemland rond de thema's waaraan we gezamenlijk werken bij het voorkomen van schooluitval.