Nieuwsbrief 3, oktober 2010

Hierbij presenteren we de derde nieuwsbrief, voor iedereen die professioneel betrokken is bij Aanpak VSV Eemland (Amersfoort e.o.).

Op de website www.aanpakvsveemland.nl is nog veel meer relevante informatie te vinden voor vmbo, mbo en gemeenten in de regio Eemland rond de thema's waaraan we gezamenlijk werken bij het voorkomen van schooluitval.

Rapport Voortijdige Schoolverlaters

Volgens het recente ROA-rapport over de aanleiding en gevolgen van voortijdig schoolverlaten is er nog altijd veel wat scholen kunnen doen om schooluitval terug te dringen. Vooral op het gebied van voorlichting en begeleiding valt er een wereld te winnen.

Lees meer...

Overleg OCW

Op 1 oktober 2010 vond het bestuurlijk overleg plaats tussen het ministerie van OCW, vertegenwoordigers van VO en MBO uit Eem en Vallei en de gemeenten Amersfoort en Ede. De conclusie van het overleg was dat in Eem en Vallei goed en met succes aan de aanpak VSV wordt gewerkt.

Lees meer...

Verzuimprotocol

stoeltjesistockcompr

Het nieuwe verzuimprotocol PO/VO voor de regio Eem is digitaal beschikbaar. Nieuwsgierig? Klik dan meteen door naar deel 1 Wettelijk kader en deel 2 Werkafspraken.

Het protocol is op 7 oktober gepresenteerd tijdens een geanimeerde bijeenkomst in aanwezigheid van dhr. Ben Stoelinga, wethouder van Onderwijs van de gemeente Amersfoort.