Nieuwsbrief 1, juni 2010

Hierbij presenteren we deze eerste nieuwsbrief aan iedereen die professioneel betrokken is bij Aanpak VSV Eemland (Amersfoort e.o.).

Met trots lanceren we bovendien de nieuwe website www.aanpakvsveemland.nl waaraan de laatste maanden hard gewerkt is.

Op de website is relevante informatie te vinden voor vmbo, mbo en gemeenten in de regio Eemland rond de thema's waaraan we gezamenlijk werken bij het voorkomen van schooluitval.

Expertisecentrum LOB

iStock_000004729881Large

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is het werkterrein van het Expertisecentrum LOB Eemland (ECLOB).

Het Expertisecentrum:

• fungeert als vraagbaak, biedt ondersteuning en begeleiding en draagt bij aan kennisdeling tussen mentoren, decanen en (studie)loopbaanbegeleiders in VO en MBO in de regio;

• organiseert conferenties, studiemiddagen en bijeenkomsten onder de titel 'Lerend Netwerk LOB Eemland'.

 

Project LOB ontwikkeling

In 2012-2013 namen vijftien VMBO scholen deel aan het regionale project 'LOB ontwikkeling'.

Binnen dit project houdt elke VMBO school het eigen LOB beleid tegen het licht. Er is een start gemaakt met dit proces door het inzetten van de LOB-scan van de VO-raad. Vanuit de scan-resultaten wordt er gewerkt aan een LOB-visie, - beleid, -implementatie en activiteitenplan.

De deelnemende scholen werken toe naar 2015, waarin dan een aantoonbare LOB-ontwikkeling is doorgemaakt, vanuit een breed gedragen visie in de school.

 

Training schoolcoaches

In schooljaar 2013-2014 heeft het project LOB ontwikkeling een vervolg gekregen door middel van het opleiden van schoolcoaches per school. Het betreft een praktijkgerichte scholing van vier dagen en een terugkomdag waaraan per school twee docenten of mentoren kunnen deelnemen.

De training is in het najaar 2013 gegeven door Prof. Dr. Marinka Kuijpers met ondersteuning van het Expertisecentrum LOB Eemland.

De schoolcoaches zullen vervolgens, met ondersteuning van het ECLOB, binnen de eigen school collega's trainen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken.

 

Mentoren training

In 2014-2015 biedt het expertisecentrum LOB Eemland mentoren de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van LOB en het voeren van loopbaan(reflectie)gesprekken. Hierbij begeleiden de in ’13-’14 opgeleide schoolcoaches hun eigen mentoren in dit leerproces. Deze twee-daagse-coach-mentortraining wordt gegeven door het expertisecentrum LOB Eemland. Per twee-daagse training kunnen 12 tot 15 mentoren deelnemen.

 

Het Expertisecentrum LOB Eemland bestaat uit Daniël Kers, Michiel van den Anker en Hans Roorda.