De leerplichtteams en het RMC Jongerenloket

De leerplichtteams en het RMC Jongerenloket

Iedere gemeente in de regio Eem heeft een eigen leerplichtteam. De leerplichtambtenaren gaan over het schoolbezoek van kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die in hun gemeente wonen. Het RMC Jongerenloket is er voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die in de regio Eem wonen en een vraag hebben rondom werk, opleiding of inkomen.

De trajectbegeleiders van het RMC Jongerenloket en de leerplichtambtenaren van de gemeente Amersfoort werken nauw samen.

Contactpersonen:
Teamleider Jongerenloket en RMC-coördinator: Mirjam van de Kemp; m.vandekemp@amersfoort.nl
Teamleider Leerplicht Amersfoort: Rhimou Tahtah; r.tahtah@amersfoort.nl 

De contactgegevens van de leerplichtambtenaren in de regio Eem en de trajectbegeleiders van het RMC Jongerenloket zijn te vinden in dit overzicht.