Aanwezigheid van studenten in het MBO

Studenten gaan om verschillende redenen soms niet naar school. Als een student regelmatig niet aanwezig is in de les, is de kans kleiner dat hij/zij een diploma haalt en een fijne (werk)plek in de maatschappij vindt. Dat willen wij voorkomen! Wij zetten daarom regionaal stevig in op het bevorderen van aanwezigheid van de studenten op het mbo.

 

Een systeem van signalering, registratie en monitoring in het mbo maakt aan- en afwezigheid van studenten inzichtelijk en ondersteunt professionals in de school om tijdig bij te kunnen dragen in het vergroten van aanwezigheid van studenten.

 

Korte lijnen, regelmatig contact, heldere afspraken en goede afstemming tussen studenten, ouder(s)/verzorger(s), mbo’s, leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders van het RMC Jongerenloket, schoolartsen en hulpverleners zijn belangrijk voor een prettige en effectieve samenwerking ten behoeve van studenten en hun aanwezigheid in de lessen.

 

Wanneer meldt het mbo verzuim?

In de regio Eem hebben mbo’s en gemeenten afgesproken dat voor alle studenten zonder startkwalificatie - zowel jonger als ouder dan 18 jaar - afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd zonder geldige of bekende reden in een periode van vier lesweken gemeld wordt via het verzuimloket van DUO. Informatie over het melden van verzuim vindt u op de website van DUO.

 

Wie behandelt de verzuimmelding?
De leerplichtambtenaar pakt verzuimmeldingen op van studenten tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie (een mbo niveau 2-diploma of hoger) hebben. Zij werken samen met de student, ouder(s)/verzorger(s), de opleiding en andere betrokkenen toe naar maximale aanwezigheid op school. Over het bevorderen van aanwezigheid van studenten onder de 18 en de samenwerking tussen mbo’s en leerplichtambtenaren in de regio zijn afspraken gemaakt, die vindt u hier

 

De trajectbegeleider van het RMC Jongerenloket behandelt meldingen van studenten tussen 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben en over wie grote zorgen zijn waarin het mbo met de interne zorgstructuur onvoldoende beweging krijgt. De trajectbegeleider van het RMC Jongerenloket bekijkt met de student, het mbo en andere betrokkenen hoe de aanwezigheid beter kan, waar hulpverlening ingeschakeld kan worden of hoe de student richting werk kan gaan. Op de website van RMC Jongerenloket vindt u hierover meer informatie.

 

Contactgegevens van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van het RMC Jongerenloket in de regio Eem en Vallei vindt u hier.

  

Verzuim extra onder de aandacht brengen?

Je wordt gemist als je er niet bent! Dat is de boodschap van dit korte filmpje, gericht op bewustwording bij studenten op het mbo. In het filmpje komen een aantal bekende mensen aan het woord over het belang van naar school gaan. Het filmpje is te gebruiken in voorlichtingen aan eerstejaars mbo studenten. De leerplichtambtenaren, het RMC Jongerenloket en de GGD denken graag mee over het vormgeven van voorlichtingen in de klas. 

verzuim 2