Verzuim

verzuim 1

 

Jongeren gaan om verschillende redenen soms niet naar school. Als een jongere regelmatig niet aanwezig is in de les, is de kans kleiner dat de jongere zijn/haar diploma haalt en een fijne (werk)plek in de maatschappij vindt. Dat willen wij voorkomen! Om aanwezigheid op school te bevorderen is aandacht voor studenten en binding met de school essentieel. Een student komt tot leren als zij of hij gezien en gewaardeerd wordt. Wij zetten ons daarom samen in om alle soorten schoolverzuim te voorkomen, zowel in het voortgezet onderwijs (vo) als in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 

Via de knoppen in het submenu vindt u meer informatie over onze afspraken rondom het stimuleren van aanwezigheid en het melden van verzuim op het mbo.