De leerplichtteams en het RMC Jongerenloket

Iedere gemeente in de regio Eem heeft een eigen leerplichtteam. De leerplichtambtenaren gaan over het schoolbezoek van kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die in hun gemeente wonen. Het RMC Jongerenloket is er voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die in de regio Eem wonen en een vraag hebben rondom werk, opleiding of inkomen.

 

De trajectbegeleiders van het RMC Jongerenloket en de leerplichtambtenaren van de gemeente Amersfoort werken in een team samen. Contactpersoon is teamleider en RMC-coördinator Klaas Gerber:

 

De contactgegevens van de leerplichtambtenaren in de regio Eem en de trajectbegeleiders van het RMC Jongerenloket zijn te vinden onder het submenu Verzuim, Aanpak verzuim in het MBO en op de website van het RMC Jongerenloket.