Info OCW

Veel informatie over VSV en JiKP beschikbaar op nieuwe OCW websites

Nu de Aanpak van VSV vanaf 2017 landelijk structureel beleid is geworden, zijn twee VSV websites op een andere manier vormgegeven door OCW.

 

Algemene informatie over de Aanpak van VSV en jongeren in kwetsbare positie (JiKP) is nu te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv
(de oude website www.aanvalopschooluitval.nl leidt u voorlopig nog naar deze nieuwe URL).

 

Gedetailleerde informatie over VSV cijfers, bv. per school of per gemeente, vindt u op: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectoroverstijgend/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters
(De oude website www.VSVverkenner.nl leidt u voorlopig nog naar deze nieuwe URL).

 

Gedetailleerde informatie over Jongeren in Kwetsbare Positie (JikP) vindt u op
https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/jongeren-in-kwetsbare-positie.