Info OCW

Veel informatie over VSV en JiKP beschikbaar op verschillende OCW websites

 

Algemene informatie over de Aanpak van VSV en jongeren in kwetsbare positie (JiKP) is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv
(de oude website www.aanvalopschooluitval.nl leidt u ook naar deze nieuwe URL).

 

Gedetailleerde informatie over VSV cijfers, bv. per school of per gemeente, vindt u op: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectoroverstijgend/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters
(De oude website www.VSVverkenner.nl leidt u ook naar deze nieuwe URL).

 

Gedetailleerde informatie over Jongeren in Kwetsbare Positie (JikP) vindt u op
https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/jongeren-in-kwetsbare-positie.

 

OCW heeft een overzicht opgesteld van diverse informatie producten (websites) rond VSV en JiKP. De producten in dit overzicht zijn afkomstig van:
DUO, OCW, MBO raad, CBS, VNG, INGRADO en SBB.