Contactpersonen

Programmaregisseurs Aanpak VSV Eemland

Hester van der Kuur
Programmaregisseur - contactgemeente, Gemeente Amersfoort
André Ubels
Programmaregisseur - contactschool, ROC Midden Nederland

Leden Programmateam OIOS

Lisette van der Ark (voorzitter)
Beleidsadviseur, MBO Amersfoort
Mirjam van de Kemp
RMC-coördinator regio Eem, Gemeente Amersfoort
Hester van der Kuur
VSV-programmaregisseur, Gemeente Amersfoort
Lisette van der Meer
Leerplichtambtenaar, Gemeente Amersfoort
Gertien Jongerius
Teamleider 2e lijns leerlingzorg, MBO Amersfoort
Anita van Beek
Teamleider 2e lijns leerlingzorg, ROC Midden Nederland
Karina Leenders
2e lijns leerlingzorg, ROC Midden Nederland
Tanneke Aangeenbrug
Beleidsadviseur, Hoornbeeck College
Riemer Poortstra
Directeur, SV passend onderwijs VO
Corine Buers
Beleidsadviseur, ROC Midden Nederland

Leden Programmateam Jikp en oude VSV

Sander Tjeerds (voorzitter)
Beleidsadviseur Werk en Inkomen, Gemeente Amersfoort
Mirjam van de Kemp
RMC-coördinator regio Eem | teamleider team Jong, Gemeente Amersfoort
Hester van der Kuur
VSV-programmaregisseur, Gemeente Amersfoort
Arina van Vulpen
Beleidsmedewerker, Gemeente Amersfoort
Hans Eijsink
Coördinator Leerwerkloket, Gemeente Amersfoort
Lisette van den Berg
SV PrO (spankracht), Accent praktijkonderwijs - namens de vier PrO-scholen
Walter van der Hoeven
Directeur, Axia College - namens VSO-scholen
Frits van Dasselaar
Directeur, MBO Amersfoort
Corine Buers
VSV-beleidsadviseur MBO, ROC Midden Nederland
Rob de Bruijn
Directeur, De Lasenberg / VSO
Jeroen van Zuijlen
Regio-adviseur onderwijs-arbeidsmarkt, Samenwerkingsorg. Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Leden Programmateam Aansluiting vo-mbo

Jan Nijhof (voorzitter)
Directeur, Trivium College
Daniël Kers (secretaris)
Projectleider Sterk LOB Eemland - Aanpak VSV Eemland, Meridiaan College
Karen Molhoek
Contactpersoon beroepskolom, ROC Midden Nederland | Projectleider, Sterk LOB Eemland
André Ubels
VSV-programmaregisseur - Aanpak VSV Eemland, ROC Midden Nederland
Anoual Boutalab
Docent, ROC Midden Nederland
Sanne de Vries
Beleidsadviseur, MBO Amersfoort
Leny Postel
Decaan vmbo, Griftland College | Voorzitter, Decanenkring Eemland
Jasper de Wijs
Directielid - teamleider vmbo, Het Element
Herma Dijk
Projectleider Doorstroomdossier & Doorstroommonitor - Aanpak VSV Eemland, MBO Amersfoort

Leden Team online instrumenten overstap VO-MBO (TOOI)

Herma Dijk (voorzitter)
Projectleider Doorstroomdossier & Doorstroommonitor - Aanpak VSV Eemland, MBO Amersfoort
André Ubels
Projectleider Monitor Uitschrijving & Switch - Aanpak VSV Eemland, ROC Midden Nederland
Daniël Kers
Projectleider Sterk LOB Eemland - Aanpak VSV Eemland, Meridiaan College