Contactpersonen

Programmaregisseurs Aanpak VSV Eemland

Hester van der Kuur
Programmaregisseur - contactgemeente, Gemeente Amersfoort
Joanne Post
Programmaregisseur - contactschool, ROC Midden Nederland

Programmalijn A:Extra ondersteuning voor leerlingen en studenten in/om de school

Expertiseteam: Ondersteuning in en om de school

Marjolein Ransijn
MBO Amersfoort (projectleider)

Plusvoorziening MBO Amersfoort

Daniel Watts-Jones
teamleider SDV, MBO Amersfoort

Plusvoorziening ROC Midden Nederland

Syta Kasius
afdelingsmanager CvS, ROC Midden Nederland

Plusvoorziening Aeres MBO

Annette Vermaas
directeur Aeres MBO Nijkerk

Plusvoorziening Hoornbeeck College MBO

Tanneke Aangeenbrug
docent / projectleider, Hoornbeeck College

Programmalijn B:Versterken positie van jongeren in kwetsbare positie (JiKP) en aanpak oude VSV

Extra inzet rmc op oude en nieuwe vsv

Mirjam van de Kemp
RMC Amersfoort

Onderwijsprogramma MBO Track

Job- en lifestylecoach MBO Track

Jeroen Harmeijer
teamleider, MBO Amersfoort

Programmalijn C:Versterken aansluiting VO-MBO

Versterken LOB in vmbo i.s.m. mbo en arbeidsmarkt incl. 3 netwerkbijeenkomsten 

Daniël Kers
LOB stafmedewerker, Meerscholen

Sterk LOB in praktijkgericht programma VMBO-gl/tl

Hans Roorda
LOB coördinator / decaan, VO Guido

Activiteiten JINC

Hanneke Janssen
projectcoördinator Amersfoort, JINC

Monitoren overstap VO-MBO met behulp van 3 instrumenten (doorstroommonitor, doorstroomdossier, monitor U&S)

Herma Dijk
Projectleider, MBO Amersfoort

Versterken aansluiting VSO-MBO en verbeteren warme overdracht gediplomeerde VSO-leerlingen naar MBO. 

Yolanda van der Hooft
Projectleider, ROC Midden Nederland