VSV Cijfers

 

In maart publiceerde OCW de voorlopige VSV cijfers over schooljaar 16/17.
Hieruit blijkt dat het totaal aantal VSV’ers in de subregio Eem in 16/17 weer iets lager was dan in het jaar daarvoor. Complimenten voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
Het gaat om een kleine daling van 530 VSV’ers in 15/16 naar 515 in 16/17.
Er wonen in de subregio Eem ongeveer 34.000 leerlingen zonder startkwalificatie, die in het VO of MBO op school zitten. 87% van de 515 VSV’ers is 18 jaar of ouder. De meeste VSV vindt dan ook plaats in het MBO.
 

De VSV subregio Eem bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden, Barneveld en Woudenberg. De subregio Vallei wordt gevormd door 6 gemeenten rond gemeente Ede.
OCW publiceert de resultaten van de totale RMC regio Eem&Vallei in één factsheet. Beide subregio’s kennen een eigen VSV aanpak en organisatie. Het totaal aantal VSV’ers in de subregio Vallei is fors gestegen, waarbij aangetekend dat subregio Vallei vorig jaar wel een lager VSV percentage kende dan de subregio Eem.
Bij de aanpak van VSV staan streefpercentages per onderwijscategorie centraal.

Voor de totale regio Eem&Vallei geldt:

  • De streefpercentages VSV voor MBO1 en MBO2 worden, net als in 15/16, regionaal gemiddeld behaald. Streefpercentage MBO1 max 27,5%, MBO2 max 9,5%.
  • VSV streefpercentages in MBO3 en MBO4 worden, net als in 15/16, niet behaald. VSV in onze regio net boven streefpercentages van respectievelijk 3,6% en 2,75%.
  • VSV in de bovenbouw VMBO stijgt t.o.v. 15/16, tot net boven het nieuwe aangescherpte streefpercentage van 1.0%. Dit wordt met name veroorzaakt door een grote stijging van VSV in het VMBO-VAVO onder inwoners uit de subregio Vallei.
  • Streefpercentage VSV wordt niet behaald in bovenbouw havo/vwo; 0,1% als streefpercentage blijkt hier al jaren in hele land niet realistisch.
  • Nieuw zeer aangescherpt streefpercentage voor onderbouw VO (van 0,2% naar 0,1%) wordt niet behaald.Dit blijkt in bijna het hele land niet haalbaar. Landelijk is er juist een stijging in onderbouw VO van 0,2 naar 0,27%.

 

  • Het totaal VSV percentage onder alle leerlingen in VO en MBO in de regio Eem&Vallei in de voorlopige VSV cijfers 16/17 is 1,54%. Dit blijft belangrijk lager dan het landelijke percentage van 1,75%.

 

Opvallend is de genoemde kleine verdere daling van VSV in de subregio Eem, terwijl VSV in de subregio Vallei fors stijgt.

  • Leerlingen woonachtig in subregio Vallei: 54 VSV’ers meer in 16/17 t.o.v. 15/16 (van 280 naar 334 VSV’ers, procentueel van 1,33 naar 1,57% VSV).
  • Leerlingen woonachtig in subregio Eem: 15 VSV’ers minder in 16/17 t.o.v. 15/16
    (van 530 naar 515 VSV’ers, procentueel van 1,57 naar 1,52% VSV).

 

De trend van dalende totaal VSV cijfers (sinds 2009) wordt in de subregio Eem nog niet doorbroken!

 

Alle ‘in and outs’ van de VSV cijfers – o.a. de gegevens per onderwijscategorie, per school en per gemeente – vindt u in: