VSV Cijfers

In februari publiceerde OCW de voorlopige VSV cijfers over schooljaar 17/18.

Hieruit blijkt dat het totaal aantal VSV’ers in de subregio Eem in 17/18 is gestegen t.o.v. 16/17. Ook landelijk is dit het geval.
De subregio Eem kende in 15/16 530 VSV’ers, in 16/17 515 en in 17/18 554 VSV’ers.
Er wonen in de subregio Eem ongeveer 34.000 leerlingen zonder startkwalificatie, die in het VO of MBO op school zitten. 87% van de VSV’ers is 18 jaar of ouder. De meeste VSV vindt dan ook plaats in het MBO.
 

De VSV subregio Eem bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Soest, Leusden, Barneveld en Woudenberg. De subregio Vallei wordt gevormd door 6 gemeenten rond gemeente Ede.
OCW publiceert de resultaten van de totale RMC regio Eem&Vallei in één factsheet. Beide subregio’s kennen een eigen VSV aanpak en organisatie. 

Hieronder vindt u de opvallende punten/samenvatting van de VSV cijfers 17/18 van de totale RMC regio Eem&Vallei

 

VSV in 17/18 is in regio Eem&Vallei is totaal gemiddeld gestegen t.o.v. 16/17. Dit is ook landelijk het geval.
Cijfers blijven regionaal gemiddeld op een redelijk niveau. Er is ook sprake van een paar opvallende dalingen.

 

Stijging van VSV vindt met name plaats in het MBO. Er zijn 53 VSV’ers meer in E&V dan in 16/17.
Hiervan 4 in VO en 49 in MBO. 

 • Totaal 17 MBO VSV’ers meer bij de 6 MBO instellingen die meedoen aan het regionaal VSV programma E&V. (ROC MN 18 meer, ROC A12 4 meer, MBOA 16 minder, AOC Aeres 3 meer, Hoornbeeck 12 minder, Rijn IJssel 20 meer).
 • Totaal 32 MBO VSV’ers meer bij MBO instellingen buiten de regio. De rol van VSV in MBO instellingen buiten onze regio (die wel studenten hebben uit regio E&V) is dus groot.

 

VSV in MBO totaal gemiddeld VSV percentage m.b.t. studenten woonachtig in Eem&Vallei:

 • stijgt voor ROC MN, ROC A12, Aeres MBOen Rijn-IJssel;
 • daalt voor Hoornbeeck College en MBO Amersfoort (MBO A'foort houdt wel relatief hoog gemiddeld % VSV).

 

VSV per woongemeente van de leerling/student

 • relatief hoog VSV percentage in Bunschoten, Wageningen en Baarn;
 • relatief laag VSV percentage in Woudenberg en Scherpenzeel.

 

VSV in VO

 • In bovenbouw VMBO wordt het streefpercentage VSV van OCW (1,0%) totaal gemiddeld behaald in 17/18.
  Echter 0,6% VSV in bovenbouw VSV Eem en 1,6% VSV in bovenbouw VMBO regio Vallei!
 • Nader onderzoek nodig naar VSV cijfers van: 
  • VSV in onderbouw VO, hier stijgt VSV al twee jaar, in regio en landelijk.
  • VAVO-MBO (uitbesteding aan VAVO vanuit VO scholen regio Vallei - hierin veel VSV).

Wat is de rol van uitstroom in Vallei naar particulier VO (niet in BRON) en inschrijving vluchtelingen in VO?

 

VSV regionaal versus landelijk
De regionaal gemiddelde VSV resultaten in onderbouw VO, bovenbouw VMBO, bovenbouw HAVO/VWO, MBO niv. 1 (Entree), MBO niv.2 en MBO niv. 3 zijn in onze regio beter dan het landelijk gemiddelde in deze categorieën.
Onze uitdaging is om dat ook de komende jaren tenminste zo te houden. Op MBO niv. 4 is het regionaal gemiddeld VSV resultaat slechter dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft extra aandacht nodig.
Totaal VSV (in VO en MBO samen) is landelijk 1,89%. In de regio Eem&Vallei is het 1,64%.

 

Opvallende goede VSV percentages 17/18 MBO voor inwoners Eem&Vallei bij:

 • Hoornbeeck totaal - gemiddeld VSV percentage van slechts 0,7%;
 • MBO Amersfoort MBO1 (Entree) - behaalt 18% VSV;
 • ROC A12 MBO1 (Entree) - behaalt 14% VSV;
 • MBO 2 opleidingen van ROC MN en AOC Aeres - behalen VSV percentage van 6,7%.

 

Alle ‘in and outs’ van de VSV cijfers 17/18 in Eem&Vallei vindt u in: