Versterken LOB in het VMBO i.s.m. arbeidsmarkt en het MBO

Het programmateam Aansluiting VO-MBO voert een groot project uit, met daarin samenhangende deelprojecten. De titel van het hoofdproject is Versterken LOB in VMBO, i.s.m. arbeidsmarkt en het MBO. Hieronder vallen de volgende deelprojecten:

 

LOB ervaringen in het werkveld
Dit project richt zich op de behoefte van scholen aan levensechte LOB-ervaringen voor hun leerlingen, om zo een sterk LOB programma te kunnen realiseren. Vanuit het onderzoek in 19/20 kwam naar voren dat de scholen vooral behoefte hadden aan twee soorten bovenschoolse activiteiten; LOB-bedrijfsbezoeken en loopbaanevenementen.
Bij het LOB-bedrijfsbezoek gaan leerlingen van verschillende scholen die interesse hebben in een bepaalde mbo-branche op bezoek bij bedrijven. Hier leren de leerlingen meer over het beroep, het werk, de werkplek en de werkzaamheden van de beroepsprofessionals.
I.v.m. de Corona-maatregelen zijn de LOB-(bedrijfs)bezoeken in 20/21 online. Via GoPro-camera’s nemen beroepsprofessionals de leerlingen mee op de werkplek. Vervolgens kunnen de leerlingen met de beroepsprofessionals in gesprek. Leerlingen oriënteren zich op het aanbod en schrijven zich in via www.lobeemland.nl.

 

Leden projectgroep:

Daniël Kers (projectleider)  
Karen Molhoek   
Hans Roorda

André Ubels

 

 

Het regionaal netwerk Sterk LOB

In dit project wordt een Lerend Netwerk gefaciliteerd van afdelingsleiders en decanen uit 12 VMBO-tl scholen die extra willen investeren in het versterken van LOB. Het project sluit aan bij het landelijk (voorgenomen) beleid m.b.t. de invoering van een ‘praktijkgericht programma’ als onderdeel van de nieuwe leerweg waarin vmbo-gl en vmbo-tl samenkomen. Scholen leren van elkaar en er wordt maatwerk ondersteuning geboden door de projectleiders.
Er worden twee Lerend Netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 20/21.

 

Contactpersonen (projectleiders):

Karen Molhoek   
Daniël Kers

 

 

Project LOB-bustour

Het idee van de LOB-bustour is om mentoren en LOB-coaches in de regio kennis te laten maken met de mbo-scholen en afdelingen en zodat ze hierdoor leerlingen kunnen inspireren. In 20/21 is de bustour aangepast in twee online bijeenkomsten waarin de mentoren/LOB coaches kennis konden maken met twee leerbedrijven in de regio en mbo-afdelingen van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en Aeres MBO Nijkerk, Barneveld en Ede.
In 21/22 hopen we weer een heuse LOB-bustour te mogen organiseren waarin de mentoren en coaches verschillende mbo locaties bezoeken en in gesprek gaan met mbo-studenten. In de korte busreizen tussen de locaties worden vervolgens verschillende LOB-thema’s besproken en mbo-studenten geïnterviewd.

 

Contactpersonen (projectleiders):

Karen Molhoek   
Daniël Kers

 

 

Project Regionale miniconferentie VO-MBO

In dit project wordt jaarlijks een miniconferentie georganiseerd over de aansluiting en de overstap VO-MBO.
Doel van de miniconferentie is om samen met alle samenwerkende regionale VO en MBO scholen

  • stil te staan bij de successen en de verbeterpunten in de regionale aansluiting VO-MBO;
  • elkaar te inspireren bij het versterken van LOB en het voorkomen van VSV.

 

Doelgroep van de miniconferentie: mentoren, decanen, afdelingsleiders, directie uit VO en MBO en medewerkers van leerplicht / RMC.
In de miniconferentie komen o.a. aan de orde:

  • aandachtspunten uit de jaarrapportage Overstap VO-MBO regio Eem. Deze rapportage wordt jaarlijks opgesteld door het regionale Team online overstap instrumenten;
  • de resultaten uit de projecten van de taakgroep Aansluiting VO-MBO;
  • VSV cijfers in VO en MBO

 

Leden projectgroep:

Herma Dijk  
André Ubels  
Daniël Kers  
Karen Molhoek   
Hans Roorda  

 

 

Afgeronde projecten in 2020

In 2020 is een aantal projecten afgerond. Het project ‘Inzicht in de ontwikkeling van generieke (21e -eeuwse) vaardigheden heeft 8 rubrics opgeleverd. Met deze rubrics kunnen VMBO-leerlingen inschatten hoe ze een vaardigheid beheersen. Hiermee kan vervolgens in het mbo verder gewerkt worden. Er zijn rubrics ontwikkeld voor 8 vaardigheden: kritisch denken, overleggen, samenwerken, communiceren, plannen en organiseren, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden;

Deze 8 rubrics zijn hier rechtenvrij te downloaden en te gebruiken.

  Download zip-bestand.