Werken aan een sterk schooleigen loopbaandossier

 

Waarom doen we wat we doen?

Binnen het vmbo is sinds 2018 het opbouwen van een loopbaandossier een verplicht onderdeel van de afsluiting van de opleiding. We vinden het belangrijk dat leerlingen van vmbo, havo, vwo én studenten in het mbo vaardigheden ontwikkelen die ze in staat stellen nu en in de toekomst passende stappen te kunnen zetten in hun loopbaan. In het loopbaandossier komen ambitie en verplichting samen. Het loopbaandossier van de leerling is opgebouwd uit vooruitkijken op- en terugkijken naar ervaringen en ontdekkingen die de leerling over zichzelf leert, op basis van deze ervaringen. LOB-opdrachten en loopbaangesprekken helpen de leerling om meer over zichzelf en de wereld om hem heen te leren.

Hoe pakken we dit aan?

We willen scholen ervaringen laten delen en van elkaar leren. Dit doen we door het thema loopbaandossier bij alle decanen onder de aandacht te brengen. Hiervoor wordt met name de decanenkring gebruikt als platform. Alle vmbo-scholen in de regio krijgen vanuit dit project maatwerk ondersteuning bij het realiseren van een sterk schooleigen loopbaandossier. Tevens werken we aan een plan van aanpak om het proces doorstroomdossier en loopbaandossier gelijktijdig af te ronden en beide documenten samen te versturen naar het vervolgonderwijs. Hierdoor kan het loopbaandossier gebruikt worden tijdens de intakeprocedure en de start van de nieuwe opleiding.

Scholen die met zoekjouwloopbaan (link) werken blijven ondersteuning krijgen vanuit de regionaal projectleider voor het trainen van gebruikers en het meedenken met het inrichten van- en werken met het systeem. Voor de gebruikers zijn instructie video's gemaakt per onderdeel van het instrument. Zowel vanuit de vo-gebruiker als de leerling. Deze video's zijn te vinden op ons Aanpak VSV Eemland – You Tube kanaal (link). Voor Eemland is er een proces handleiding waarin alle stappen binnen de diverse processen staan. De proceshandleiding is hier te downloaden (link).

Wat is het einddoel en/of eindproduct?

Het doel is dat alle vmbo scholen in de regio eind 2020 een sterk schooleigen loopbaandossier hebben die aansluit bij de LOB-aanpak binnen de school. Bovendien hopen we het aantal doorstroomdossier met loopbaandossier als bijlage fors te verhogen.