13 juni 2019, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl

“Proactief samen aan de slag in regio Eemland.” 

 

Welkom

Daniël Kers en Karen Molhoek, LOB-ambassadeurs Sterk LOB in vmbo-tl.

Update praktijkgerichte component gl/tl “Proactief samen aan de slag?”
- Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg
  Zie ook https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg
 

Update Sterk Techniekonderwijs
- Jan Kleijbergen, voorzitter Technet Eemland en locatiemanager vmbo bij Van 
  Lodenstein College Hoevelaken
- Jan Nieuwenhuizen, directeur ROC Midden Nederland.
 

Inspiraties van drie scholen rondom de praktijkgerichte component.
Daarna met één van de scholen in gesprek:
A. Bert van Minnen, afdelingsleider mavo Johannes Fontanus College;
B. Carin ter Haar, afdelingsleider mavo en Esther Feteris, curriculumontwikkelaar
    Technologie & Toepassing ’t Hooghe Landt College;
C. Arjan Evers, teamleider De Meerwaarde;
 

Gesprekstafels rond Sterk LOB in vmbo-tl – aan de hand van prikkelende stellingen
A. Loopbaan/ portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
B. Vakdocenten en mentoren meekrijgen;
C. Praktijkgerichte component, stage, MBO en beroepswereld betrekken;
D. Doorlopende leerlijn LOB en borging LOB- programma.

Terugkijken en vooruitkijken naar project Sterk LOB in vmbo-tl in ’19 – ‘20.

Afsluiting en netwerkborrel

 

De centrale presentatie is hier te vinden.