11 april 2019, miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO

Samen werken aan sterk beroepsonderwijs! 

                                           

Locatie: Corderius College, De Ganskuijl 105,  Amersfoort             

Programma:

Opening
Aren van Heest, CVB lid MBO Amersfoort, voorzitter bestuur Aanpak VSV Eemland                                                                     

 

Overzicht ontwikkelingen Aanpak VSV en Sterk Beroepsonderwijs                         
André Ubels, VSV programmaregisseur regio Eem

 • VSV cijfers 17/18 in VO en MBO
 • OCW kamerbrief bij VSV cijfers 17/18
 • Regionale cijfers Uitschrijving en Switch in het 1e jaar MBO
 • LOB ambitie- en kwaliteitsagenda in VO en MBO             
 • MBO kwaliteitsagenda’s
 • Programma Sterk beroepsonderwijs       www.sterkberoepsonderwijs.nl    
 • Programma Sterk Techniekonderwijs      www.sterktechniekonderwijs.nl

               

Terugkijken en vooruitkijken; aansluiting VMBO-MBO-arbeidsmarkt  
Ton Eimers, Directeur kenniscentrum beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt 

 • Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Hoe werken we verder aan goed beroepsonderwijs?
 • Gelegenheid voor vragen n.a.v. de presentatie van Ton Eimers. Wat vindt u de belangrijkste ontwikkeling / uitdaging in de aansluiting VO-MBO?         

                           

Forum en uitwisseling met MBO studenten  -  thema: LOB en aansluiting VO-MBO.     
O.l.v. Hans Roorda, coördinator taakgroep Aansluiting VO-MBO Eem

 • Hoe kijken ‘ervaren overstappers’ (1e/2e jaars studenten MBO) aan tegen de aandachtspunten uit de regionale jaarrapportage overstap VO-MBO Eem 2018?

2 rondes met 7 gesprekstafels:

 1. Ontwikkeling VMBO loopbaandossier en LOB werkomgeving Zoekjouwloopbaan. Hoe helpt deze werkomgeving de leerling en de docent bij het realiseren van een goed LOB leerproces?
 2. LOB opdrachten en rubrics voor de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden (generieke vaardigheden) in VO en MBO.
 3. Onderzoek naar uitvalredenen bij 7 MBO opleidingen. Hoe kunnen we de valkuilen bij de overstap naar deze vervolgopleidingen opheffen of omzeilen? 
 4. Hoe kan de regionale programma-aanvraag ‘Sterk Techniekonderwijs’ bijdragen aan betere LOB?
 5. Hoe kan de ontwikkeling van een praktijkgericht component in een nieuwe leerweg TL/GL in het VMBO,  bijdragen aan betere LOB? En info over het regionaal project Sterk LOB in VMBO TL.
 6. Hoe kan betere ouderbetrokkenheid een succesvolle overstap VO-MBO ondersteunen?
 7. Verder praten met mbo-studenten met VMBO-MBO-overstap-ervaring. Welke vragen wil je nog stellen, welke ideeën over verbetering van (LOB-)begeleiding wil je voorleggen aan mbo-studenten?

               

Plenaire afsluiting   

 • Wat heeft deze middag u in het bijzonder opgeleverd?
 • Tips voor de rol van ‘Aanpak VSV Eemland’ (VSV samenwerkingsverband VO-MBO-gemeenten) in de volgende programmaperiode 2020-2023?

 

Netwerk borrel

De plenaire presentatie is hier als pdf te downloaden (pdf)