28 nov 2018, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl

Voor de 13 GL-TL scholen die deelnemen aan het project Sterk LOB in vmbo-tl is een eerste Lerend Netwerk bijeenkomst georganiseert. Het programma is gebasseerd op de uitkomsten uit de startgesprekken met de deelnemende scholen.

Doel van de bijeenkomst:

  • ervaringen delen en inspiratie op doen;
  • minimaal één maatje vinden voor jouw meedenkvraag;
  • één bezoek plannen bij een andere school.

Welkom 
Daniël Kers en Karen Molhoek, LOB-ambassadeurs Sterk LOB in vmbo-tl.


Speeddate over het LOB-element op jouw school waar je het meest trots op bent


In twee gespreksrondes ervaringen uitwisselen. Keuze uit vier gesprekstafels:

A. Loopbaan/ portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
B. Vakdocenten en mentoren meekrijgen;
C. Praktijkgerichte component, stage, MBO en beroepswereld betrekken;
D. Doorlopende leerlijn LOB en borging LOB- programma.


Plenaire terugkoppeling van de tafelgesprekken


Borrel en bezoekafspraken maken

Einde


De plenaire presentatie is hier als pdf te downloaden
(pdf)