28 nov 2018, Bijeenkomst nieuwe ontwikkelingen in de leerwegen vmbo-gl en -tl

Bijeenkomst VMBO- TL scholen 28-11-18

Locatie: SmarterTalents, Printerweg 10, 3821 AD Amersfoort
Datum en tijd: Woensdag 28 november, 14.00 – 15.15 uur.


Nieuwe ontwikkelingen in de leerwegen vmbo-gl en – tl
Landelijke denkrichting en ontwikkelingen rond het ineenschuiven van vmbo-gl en -tl d.m.v. het invoeren van een praktijkgerichte component en/of een verrijkt LOB-programma.
O.l.v. Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg.


Welkom

 Hans Roorda, Taakgroep aansluiting vo-mbo.


Presentatie over het veranderingsproces GL / TL en de stand van zaken 
Bart Engbers.   Zie ook https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg


Vragen bespreken en ideeën ophalen die in deze regio spelen
In groepen uiteen. 


Plenaire terugkoppeling

Bart Engbers.


Afsluiting


De plenaire presentatie is hier als pdf te downloaden
(pdf)