22 feb. 2018, Miniconferentie LOB, Het nieuwe loopbaandossier VMBO en instroom MBO

DSC 5648Lerend Netwerk LOB, do 22-2-18                                                                                         

14.45 – 17.00 uur      VMBO het Element, Hooglandseweg-Noord 55, Amersfoort

Thema:  De rol van het nieuwe loopbaandossier VMBO en het digitaal doorstroomdossier (DDD) bij de instroom in het MBO en Samenwerken aan doorlopende LOB

 

Programma:

14.45     Opening                                                                                      

Ebby Pelsma             - directeur ROC MN
Jan Nijhof                  - directeur VMBO Trivium College

 

Loopbaanontwikkeling van de student in VO, MBO (HBO) en werkend bestaan
Yvonne Leupen        - strategisch onderwijspartner ROC MN

 

Het loopbaandossier in het VMBO
doel / inhoud / verschijningsvormen / rol bij doorstroom naar MBO / relatie met DDD
Hans Roorda             - voorzitter VMBO decanenkring Eemland

 

Zoekjouwloopbaan; een nieuwe online LOB werkomgeving
waarin o.a. een loopbaandossier wordt opgebouwd, 12 scholen in de regio gaan er mee werken.
Daniël Kers                - regionaal projectleider Zoekjouwloopbaan

15.15     Intermezzo

 De instroomprocedure en LOB in het MBO                             
Rieneke Schinkel     - beleidsadviseur Onderwijs & Ontwikkeling MBO Amersfoort

Verdieping en uitwisseling aan zeven verschillende leertafels.
Bij elke leertafel wordt ingegaan op rol van het loopbaandossier bij dit onderwerp.

  1. Werken met Zoekjouwloopbaan in het VMBO, door Daniel Kers, regionaal projectleider Zoekjouwloopbaan. 
  2. Kennismaken met Qompas, een andere LOB methode in het VMBO, door Ellen de Jong, decaan van het Johannes Fontanus College in Barneveld.
  3. Werken met Leslab, een LOB methode die binnen MBO Amersfoort veel wordt ingezet, door Dianne Zielman, docent en studieloopbaanbegeleider school voor Veiligheid, MBO Amersfoort.
  4. Kennismaken met een LOB werkwijze binnen ROC MN, door Willy van Dijk en Nanouk Krijnen, schrijvers van het LOB programma voor het Welzijn College van ROC MN in Amersfoort en Utrecht.
  5. Uitwisseling over instroomprocedure en LOB binnen MBO Amersfoort, door Marjolein Ransijn, beleidsadviseur MBO Amersfoort.
  6. Uitwisseling over instroomprocedure en LOB binnen ROC MN, door Yvonne Leupen, strategisch onderwijspartner, ROC MN.
  7. Warme overdracht VO-MBO. Voor wie, wat draag je over, hoe regel je het?, door Ronald Zegers, studentenadviseur en lid ‘team centrale intake’ MBO Amersfoort.

 

Plenaire afsluiting 
Doorlopende LOB; opbrengsten / aandachtspunten uit de leertafels.      
André Ubels - VSV programmaregisseur Eem

Een studenten blik op de LOB ontwikkeling in VMBO en MBO in de regio
Rick de Wijk  -  student MBO Amersfoort, ex voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

 

Netwerkborrel

 

De plenaire presentaties zijn hier als een pdf bestand te downloaden (link)