LNLOB 23 mei 2013, Je doet mee met hoogstaande LOB deel 2

23 mei 2013, Je doet mee met hoogstaande LOB, deel 2

 

Het vervolg op de bijeenkomst van 29 november 2012. Van de 15 VMBO scholen die deelnemen aan het project LOB ontwikkeling wordt hun stand van zaken gepresenteerd. In workshoprondes rondom de thema’s; visie en beleid, krachtige leeromgeving en schoolcultuur en organisatie loopbaangesprekken vindt uitwisseling plaats. Centraal staat tevens de loopbaancompetentie netwerken.

  

Van leerlingen en studenten vragen we dat ze kritisch naar zichzelf kijken en te reflecteren op eigen competenties en ervaringen. Bij deze miniconferentie reflecteren de deelnemers op hun eigen expertise door in de workshoprondes steeds te switchen tussen de rollen 'Expert' en 'Beginner'.

  

 lnlob mei2013 3 lnlob mei2013 4 lnlob mei2013 2 lnlob mei2013 9 

  

Opbrengst:
Deelnemers vinden het belangrijk dat leerlingen echt 'gezien' worden als wie ze zijn. Ze zijn immers meer dan een verlengstuk van hun rapport. LOB blijkt vaak nog een lastig begrip onder mentoren en docenten. Ze denken dat ze weer iets nieuws erbij moeten doen, terwijl er al heel veel goede dingen aan LOB gebeurt op de scholen. Het LOB-project waar veel scholen dit jaar mee bezig zijn geeft hier een goede impuls aan.

 

De wens op veel scholen is het ontwikkelen van een loopbaangerichte krachtige leeromgeving. Hierin blijken vakoverstijgende-projecten, het oriëntatie op opleidingen en beroepen en het portfolio belangrijke elementen in te zijn. Om dit alleen binnen de school ook op te zetten is de tip om buiten de normale kaders te kijken.

  

Het belangrijkste van LOB blijft toch wel het praten met de leerlingen over hun ervaringen in een loopbaandialoog. Scholen blijken het vaak alleen lastig te vinden om hier ook de ruimte voor te creëren en om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen. Over dit thema waren dan ook nog de meeste vragen. Volgend schooljaar doen veel scholen daarom ook mee met de training 'het voeren van een goed loopbaangesprek' waarbij er schoolcoaches worden opgeleid om vervolgens intern de andere medewerkers te kunnen opleiden.

  

Het was weer een geslaagde miniconferentie waarbij kennisdeling en loopbaanontwikkeling centraal stond.