LNLOB 22 nov 2012, Voorkomen VSV

Binnen de ROC’s en AOC’s in de regio zijn in 2012 diverse projecten uitgevoerd ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten. Gerrit van Arkel en Hans de Wit (ROC MN) presenteerden hoe de LOB-scan van de MBO raad per afdeling ingezet kan worden om te komen tot een LOB verbeter- en professionaliseringstraject. Daarna konden de deelnemers in twee workshopsrondes kennismaken met de verschillende projecten van ROC ASA, ROC Midden Nederland, Groenhorst College en Hoornbeeck College.